Evanjelizm

Evangelizm Ne Demek?:

Evangelizm, kelime manası ‘İncil’i öğretmek, yaymak’ anlamına gelmektedir. Evangelizm, ABD’de Hristiyanlar arasında en yaygın olan mezheplerden birisidir. ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ine yakını yani 80 milyon Evangelist olduğu tahmin edilmektedir, bunlar aynı zamanda Hristiyanların siyonistleri olarak da görülüyor. Evengelistler Amerika’daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır.

Evangelistler

Evanjelizm Ve Evanjelik :

Evanjelizm sözcüğü Kitabı Mukaddes’e dönmek veya yönelmek anlamına gelir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. 

Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğu ile bilinen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır.  

Ayrıca Martin Luther, reformları sırasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası’nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

Evanjelist Kimdir?

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incil’in her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir.  

Trump, Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettiEvangelistler neye inanıyor?

Evanjelikler, Eski Ahit’te savunulan; Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu, kutsal toprakların (Ürdün Nehri’nin iki tarafında kalan topraklardır) Yahudilerin malı olduğuna inanırlar. Yeni Krallığın merkezi Kudüs olacaktır. Yahudilerin Mesih’in gelişiyle birlikte dünya egemenliğine ulaşacaklarına inanmaktadırlar. Bu kehaneti kabul eden Evanjelikler, kendilerine düşen görevin Yahudilerin dünya egemenliğine destek olduğuna inanırlar.

Evanjelizmin Temelleri 

Evanjelizmin temelleri George Whitefield, Methodizm’in kurucusu John Wesley ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumu Evanjelizmin temellerini oluşturmuşlardır.

Evangelistlerin 7 aşamalı planı:

Kutsal topraklara Yahudilerin yerleşebilmesi için EDOM’un  ele geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de 7 aşamalı bir plan uygulamayı Evanjelistler tarafından ve İsrail hükümeti tarafından çalışılır.

ABD'nin 2023 Türkiye haritası PlanıEdom Neresidir?:

“Yeni dünya düzeninde son fethedilecek ülkenin adı Edom’dur. Hepimizin kanını donduracak şey şudur. Edom bin yıldır yaşadığımız topraklar, vatanımız yani Anadolu’dur. ” Neden EDOM; Çünkü Tanrının yürüdüğü topraklar olarak nitelendirdikleri yer Anadolu’dur”

Evanjelistlerin  inancına göre Ortadoğu’da kargaşa ve savaş olduğu dönemde  İsa’nın yeryüzüne geleceğine inanırlar bu yüzden de İsa’nın gelişini hızlandırmak adına Ortadoğu’yu birbirine katmayı dini inançları olarak görüyorlar. Onlara göre, Ortadoğu’da kıyamet savaşı (armageddon) çıkınca İsa yeryüzüne gelerek ve barışı ihdas edip Tanrı Krallığını kuracaktır.

Dünya’daki her 4 kişiden 3’ü ölecek-“Bunlar Müslümanlar, Budistler, Japonlar ve Çinliler, ABD’ deki Evangelistlerin dışında kalan 144 milyonda bunların içinde olacak.”

Tanrıya kıyamete zorlama sapkınlığı : Armageddon savaşı vaad edilmiş topraklar için bir an önce olması gereken bir savaştır. Tanrının Yahudilerle ilgili planın var olduğuna inanan Evangelistler Yahudileri tanrının nezdinde kutsal varlıklar, diğer insanlık ise değersiz ve önemsiz olarak görülür. 

Toparlanırsa Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

1- Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri. 

2- Büyük İsrail’in kurulması. 

3- Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. 

4- Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. 

5- İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.

6- Armageddon Savaşı.

7- Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri. (.Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir