Evleneceklerin Birbirini Görmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Dünürlük:

Dünürlük, evlilik öncesi bir işlemdir. Allah Teala, eşlerin evlilik akdi ile birbirine bağlanmasından önce, birbirlerini daha iyi tanıma imkanı bulmaları için nişanı meşru kılmıştır. Böylece eşler, kurulacak olan evlilik hayatına daha temkinli ve emin bir şekilde başlamış olabileceklerdir.

Evlenecek Erkeğin Kadını Görmesi:

Cabir b. Abdullah’tan (r.a): Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bizden biriniz bir kadına talip olduğunda, onunla evlenmeye celbedecek yerlerine bakmaya imkan bulabilirse bunu yapsın.” Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed

Mugire b. Şu’be (r.a.) anlatır: Bir kadına talip oldum. Resulullah (s.a.v): “Ona baktın mı?” buyurdu. “Hayır” dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.):” Ona bak! Çünkü görmek, aranızda kurulacak olan evliliğin başarılı olmasını daha iyi sağlar.” buyurdu. Tirmizi, Nesai,Ahmed, Darami

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatır: Hz. Peygamber’in (s.a.v) yanındaydım. Ona bir adam gelerek Ensar’dan bir kadınla evlenmek istediğini haber verdi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) kendisine: “O kadına baktın mı?” diye sordu. Gelen zat: “Hayır!” dedi. Resulullah (s.a.v): “Öyle ise git, ona bir bak! Çünkü Ensar’in gözlerinde bir şey (bir rahatsızlık, kusur) bulunabilir.” buyurdu.

Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir kadına vermemek niyetiyle mehir koyar (da kadına yaklaşırsa) Allah’a zinakar olarak kavuşur. Kim de vermemek niyetiyle birisinden borç alırsa, Allah’a hırsız olarak kavuşur.

Adayı Görme:

Evlenecek erkeklerin evlenecekleri bayan adayları görüp göremeyecekleri konusu hadisler açıktır. Ebu Hümeyd’den nakledilen bir hadis–i şerifte de: “Biriniz kadına talip olduğunda, evlenme gayesiyle bakmış olduktan sonra ona bakmasında günah yoktur.” buyrulmuştur. Bu hadis-i şerifte de özellikle çekingen erkeklere evlenme niyeti ile kadına bakılmasında bir günah bulunmadığı mesajı verilmektedir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın