Evlilik İstişaresi

Bismillahirrahmanirrahim

İbn Abbas’tan (r.a.): Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dul kadın, kendi evliliği konusunda velisinden daha çok hak sahibidir. Kızdan ise, evlendirilmesi konusunda izni istenir. Onun izni susmasıdır.” Müslim, Nikah,67.68;Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, İbn Mace

Bir rivayette ise şöyle buyrulmuştur: “Bakireden babası emir ister.” Şeklindedir. Yani akitten önce nikah hakkında onayını alır.

Aile İçinde Evlilik İçin İstişare:

Burada da babanın, “Kızım, seni falan istiyor, ne dersin?” dediğinde kızın susması, ona rızasının olduğunu gösterir. Tabi bu kaide çoktan terk edilmiş durumda. Artık rahat rahat bu konular  konuşulmaktadır. Yinede istişare elden bırakılmamalı koca adayı hakkında önemli olan bilgi ve bulgular edep ölçüsünde konuşulup bir yol bulunmalı.

Ebu Hüreyre’den (r.a.): Rasulullah (s.a.):”Dul kadın, kendi emri alınmadan nikahlanamaz. Bakire de izin vermeden nikahlanamaz.” buyurdu. Bunun üzerine: “Ya Resulullah! Bakirenin izin vermesi nasıldır? dediler. Resulullah(sa): “Sükut etmesidir” buyurdu. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Ahmed

İbn Ömer’den: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:”Kadınlarla, kızları hakkında istişare ediniz.”

Yani evlendirme konusunda velinin resen hareket etmemesi, kızın izni yanında annesinin de görüşünün alınması, evliliğin sıhhat ve bekası için gereklidir.

Hansa bt. Hizam’dan (r a.): “Dul olan Hansa’yı, babası kendisinden izin almadan evlendirmişti.(O bu evliliği istemedi ve) Hz. Peygamber’e (s.a.v) gelip (durumu şikayet etti) Hz. Peygamber (s.a.v) de, onun nikahını red ve iptal etti.” Buhari

İbn Abbas (r a) anlatır: Bakire bir kız Resulullah’a (s.a.v) geldi ve kendisi istemediği halde babasının birisiyle evlendirdiğini anlattı Resulullah (s.a.v) da, onu muhayyer bıraktı.

Abdullah b. Büreyde’nin babası (r,a.) anlatır: Genç bir kız Rasulullah’n (s.a.v) yanına geldi ve:“Babam, hakirliğini benimle giderip itibarını yükseltmek için, beni erkek kardeşinin oğlu ile evlendirdi,” diye şikayette bulundu. (Devamla öyle) der: Hz. Peygamber (s.a.v) de (yapılan nikahın kabul ya da red) işini kıza verdi. Bunun üzerine kız: “Ben babamın yaptığı işi kabul ettim; fakat (bu tavrımla) babaların böyle yapmaya haklarının olmadığını kadınlara öğretmek istedim” dedi. İbn Mace, Nikah, 12

Hz. Aişe’den (r.a.): Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Hangi kadın ki velisinin izni olmadan evlenir, onun nikahı batıldır! Onun nikahı batıldır! Onun nikah batıldır! Eğer erkek kadına temas etmişse, kadına dokunmasından dolayı mehir vermesi gerekir, Eğer veliler arasında anlaşmazlık çıkar (ve kadını evlendirmeye yanaşmazlarsa), velisi olmayanın velisi sultandır.” Ebu Davud, Tirmizi, Darami, İbn Mace, Ahmed

Rasulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: “Nikah, ancak veli, iki şahit ve az yada çok bir mehirle olur.” Tebarani;11/155

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın