Evtad’ın İlimleri

Evtad’ın İlimleri

Evtad, yeryüzünün dört yönünü idare eden erlerdir. Ayrıca bunlara dört direk denilmiş beşincisi yoktur. Bunlar yedilerden daha özeldirler. Bunların imaman denilen iki kişi daha özeldir. Kutubun sağında ve solunda bulunurlar. İki imamdan sağda bulunan melekut aleminin işlerine, solda bulunan mülk aleminin işlerine bakar. Solda bulunan İmam kutbun hakikatine vakıftır. Kutup öldüğü zaman yerine o geçer. Kutup onların en seçkin olanıdır.

Abdal, Ahyar ve Nuceba bu yolun yolcuları kötülükleri iyiliğe çevirenlerdir. Halk arasında kırklar diye bilinen kişilerdir. Aptallarsa yedi kişidir. Bu büyükler vefat ettiklerinde bir başka şahsı halef olarak bırakmışlardır. Aralarında bir sistem mevcuttur. Birinin ölümü vaki olunca içlerinden biri baş olur, vefat edenin yerine kırklardan bir kişi alınır. Kırklarda eksilenin yerine Üçüzlerden salih müminlerden biri alınır. Yediler makamında bulunanlar istedikleri kimseleri yerine bırakma kuvveti kendilerine verilmiştir. Bu kendilerinde bulunan bilgiye göre gerçekleşir. Bu kişi kendilerinden bir ilme sahip değilse o kişi makamın adamından sayılmaz. o ümmetin salihlerinden yada tek fertlerinden biridir.

Yeryüzü dört yönü yani direkleri olan evtaddan biri Adem Aleyhisselam’ın, diğeri İbrahim Aleyhisselam’ın bir diğeri İsa Aleyhisselam’ın sonuncusu ise Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kalbi üzerinedir. Onlardan birine İsrafil aleyhisselam’ in ruhaniyeti İmdat eder. Bir diğerine Mikail’in ruhaniyeti, bir diğerine Cibril Aleyhisselam’ın Ruhaniyeti ve sonuncusuna Azrail as.’ın ruhaniyeti imdat eder. Kabe’nin her bir köşesi de onların kalbi üzerinedir. Hacer-ül Esved, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine olanadır.

Evtad’ın İlimleri 

Evtad’ın ilimleri çoktur. Bu ilimler onlar içinde mecburi gibidir. Onların evtaddan olmasını sağlayan bir ilim vardır ki ilahidir. Bu ilim sayesinde ilimleri, artar. Bunların kiminde 15, kiminde 18, kiminde 21, kiminde 24 ilim vardır. Bu ilimlerin türleri çoktur. Evtad’ın her birisi için bu ilimler zorunludur. Tüm ilimleri bu evtaddan biri kendilerinde cem edebilir.

Evtad sahibi olanların ilimlerinden birisi yüz ilmine sahiptir. Bu ilmi sahip olanın ıstılam/çoşku, vecdi şevki aşk bilgisi, meselelerin kapalılıklarını bilme, nazar ilmi, riyazat ilmi, tabiat ilmi, ilm-i ilahi, mizan/ölçü ilmi, nurlar ilmi, yüzdeki perdeler ilmi, müşahade ilmi, fena ilmi, ruhları tesir/amade kılma ilmi, haşr ilmi, neşr ilmi, amellerin mizanı, cehennem ilmi ve sırat ilmi.

Evtaddan sol tarafın sahibi bulunan direğin aid ilimler şunlar: Sırlar ilmi, gayb ilmi, hazineler ilmi, nebat ilmi, maden ilmi, hayvan ilmi, işlerin gizliliklerini bilme, sular ilmi, tekvin ilmi, telvin ilmi, rusuh ilmi, sebat ilmi, makam ilmi, kadem ilmi, kıvam verici fasıllar ilmi, aydınlar ilmi, sükun  ilmi, dünya ilmi, cennet ilmi, hulud/edebiyet ilmi, aydınlar ilmi ve takallübat/ değişimler ilmi.

Sağ tarafta bulunan direğin sahip olduğu ilimler,  Berzahlar ilmi, berzaha iad ruhlar ilmi, mantıku’t-tayr ilmi, Rüzgar diline aid ilim, tenezzül ilmi, istihale/dönüşüm ilmi, zecr ilmi, haller ilmi, sema ilmi, hayret ilmi, heva ilmi.

Arkada bulunan direğin sahip olduğu ilimler, Hayat filmi akideler ile ilgili hal değil mi Nefes filmi tecelli ilmi kürsüler 20 nikah Hilmi rahmet il mi sefa out ilgi gösterme il mi tereddüt dostluk ilmi vefk ilmi şiir pil mi r20 Kur’an’ın cevherleri ilmi fukaranın incileri ilmi ve nefsi emmare ilmi. Bunlardan başka verilen ilahi ikram olan özel ilimlerde vardır. 

Kaynak: El-fütühatü’l-Mekkiye, Muhittin Arabi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir