Ez-Zahir Esması

Bismillahirrahmanirrahim

Ez-Zâhir : الظاهر

Ez-Zahir Ne Demek:

Her şeyin üstünde Zahir olan ve onların üstüne çıkan; varlığı apaçık görünen. Açık, aşikar..  Her yerde eserleri ve sanatlarıyla, tasarrufu ve gücüyle, azamet ve kibriya’sıyla tecelli eden apaçık görünen ve bilinen.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

Allah Teâlâ’nın varlığı her şeyden aşikarca görünendir. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her ses, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mana, hasılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey Onun varlığına bir delil, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir.

Yâ Zahir : يَا ظَاهِرُ

O görünmeyen Zahir, gizlenmeyen Bâtın’dır. Yardım etme ve rızık vermede Zahir, varlıkların oluşumunu sağlayan Bâtın’dır. Allah’ın Zahir oluşu, Onun her şeyden üstün olmasını gerektirir.

Ez-Zahir Esma’sının Kişiye Faydaları:

Kalp tek bir ilaha yönelir ve ona ibadet etmede kişiye katkı sağlar. İnsana, bütün içtenliğiyle yöneldiği, ihtiyaçlarını ilettiği ve sıkıntılı anlarda sığınıp dayandığı, hiçbir şeye muhtaç olmayan gerçek bir ilahın var olduğunu anlamasını sağlar. Bu anlam kulun kalbinde yer ettiğinde ve kul, Rabbini Zahir ismiyle tanıdığında ibadetleri bir düzen ve intizama girer. Bu ibadetler kendisi için bir sığınak, barınak ve korunacak bir yer olur. Dilediği zaman bu sığınağa girer ve huzur bulur.

Ez Zahir Ebced değeri ve zikir saati:

Ez-Zahir Esma’sının zikri (1106) adettir.Zikrin saati Zühal; günü Cumartesi’dir.

Ez-Zahir Esma’sının Fazileti, Havas ve Esrarı:

Ez Zahir ism-i şerifi, sırların ve gizliliklerin kendine bildirilmesi için, “Ya Zahir Celle celalühü” diyerek  1106 kere okunur.

İşrak vakti okunduğunda kalb velayet nurları ile nurlanır, gizli olan şeyler aşikar olur.

Ez-Zahir ismini usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse,kötü alışkanlıklarından kurtulur;Öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

Her gün (1106) defa Ez-Zahir ismini zikreden kimseye ,bütün gizli işlerin esrarı bildirilir, gösterilir.

5 vakit namazdan sonra 1106 kere ” Ya Zahir celle celâlühû ” zikrine devam eden, işlerin gizli taraflarını görür.

Cuma namazından sonra 15 kere “Yâ Zahir” ismini okursa batını, iç alemi münevver olur, nurlanır.

Şeytanın vesveselerinden kurtulmak açısından Ya Zahir Ya Batın esması ile birlikte günlük olarak 100 defa okunduğunda inşallah bu problemden en kısa zamanda kurtulmasına vesile olmaktadır.

Ya Zahir esması her gün 100 defa okunması halinde, okuyan kimsenin kalbinde velilik nuru hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Ya Zahir esması Ya Batın esması ile birlikte okunduğunda okuyan kimsenin eşyaların sırlarına nail olmasına vesile olmaktadır.

Ya Zahir esması, gizli veya gömülü olan herhangi bir nesnenin yerinin rüya aleminde öğrenilmesi açısından 2 rekatlık hacet namazından sonra Ya Nur Ya Basit esması ile birlikte sayısız bir biçimde okunması durumunda Allah’ın izni ile okuyan kimse muradına kavuşmasına vesile olmaktadır.

Ez-zahir Video İzle:

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın