Ezan Duaları 

Ezan Duaları 

Hz. Peygamber’in (ﷺ) ezan sırasında ve ezandan sonra okudukları için ümmetine bu konuda beş çeşit sünnet koymuşlardır:

Birincisi: 

Ezanı işitenin, müezzinin söylediklerini tekrar etmesi, ancak “Hayye ale’s-salah” ve “Hayye ale’l-felah” sözleri yerine ‘La havle vela kuvvete illa billah” sözünü söyleyerek tekrar etmesi konusundaki rivayet sahihtir. Hz. Peygamber’den (sav) La havle ve la kuvvete illa billah sözüyle Hayye ale’s-salah ve Hayye ale’l-felâh sözünün birlikte söylenmesiyle yalnızca Hayye ale’s-salah ve Hayye ale l-felah sözünün söylenmesi konusunda herhangi bir haber aktarılmamıştır.

Hz. Peygamber’in (ﷺ) sahih sünneti; bu iki sözün yerine la havle ve la kuvvete illa billah’ denilmesidir. Bu, hem müezzinin ve hem de ezanı dinleyenin durumuna uygun düşen hikmet’in gereğidir. Çünkü ezan kelimeleri zikirdir, dolayısıyla dinleyenin onları tekrarlaması sünnettir. Hayye ale’s-salah ve Hayye ale’l-Felah sözü ise ezanı işiteni namaza çağırmadır, dolayısıyla ezanı duyanın bu çağrıya karşılık verebilmek için yardım ifade eden cümleyle yardım dilemesi sünnettir. Yardım isteme cümlesi ise, (La havle ve la kuvvete illa billah EL-Aliyyil Azim), demesidir.

ikincisi:

 

وأنا أشهد ألا إله إلا الله، وأنَّ محمدا رسول الله ،

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا

Ben de Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı Resul olarak da Muhammed’i kabul ettim.” denilmesidir.  Hz. Peygamber (ﷺ)bunu okuyanın günahlarının bağışlanacağını haber vermiştir. (Müslim 386-Tirmizi 210)

Üçüncüsü: 

Müezzine icabetinden sonra Hz. Peygamber’e (ﷺ) salavat okunmasıdır. Hz. Peygamber(ﷺ)’e okunacak ve O’na ulaşacak salavatların en mükemmeli, ümmetine kendisi için okumalarını öğrettiği İbrahim’i salavattır. Bilgiçlik taslayanlar, her ne kadar bilgiçlik taslasalar da bundan daha mükemmel bir salavat yoktur.

Dördüncüsü: 

Hz. Peygamber(ﷺ)’e salavattan sonra:

 

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت

محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

 

“Bu eksiksiz çağrının, vakti giren kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ihsan et ve O’nu vadettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir. Şüphesiz Sen vadinden caymazsın.” demesidir. (Sünen 1/410)

Beşincisi: 

Bundan sonra kendisine dua edip Allah’ın fazlından, kereminden istemesidir. Çünkü bu kimsenin duası kabul edilir. Nitekim sünen kitaplarında Hz. Peygamber’in “Dediklerini, yani müezzinlerin ezanda söylediklerini tekrarla, bunu bitirince Allah’tan iste, istediğin verilir.” buyurduğu kayıtlıdır. (Ebu Davud: 524)

Rasulullah (ﷺ)akşam ezanı okunurken:

 

اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإبار نهارك، وأصوات

دعاتك ، فاغفر لي

 

“Allah’ım! İşte gecenin başlangıcı, gündüzün sonu ve müezzinlerin sesleri! Artık beni bağışla!” derdi. (Ebu Davud 530- Tirmizi 3583)

Hakim Müstedrek’te Ebu Ümame’den merfi olarak rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (ﷺ) ezanı işittiğinde:

 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة، والمستجاب

لها ، دعوة الحق وكلمة التقوى، توفنى عليها وأحينی

عليها، واجعلني من صالحی أهلها عملا يوم

القيامة“Bu eksiksiz, icabet olunan davetin ve kendisinden ötürü dualara icabet olunan hak davetin ve takva kelimesinin Rabbi olan Allah’ım! Beni bu inanç üzere öldür, ona bağlı olarak yaşat, kıyamet günü amel yönünden bu inanca sahip salih kimselerden eyle!” derdi (Sünen 1/411)

Hz. Peygamber’in kâmet kelimesi okunurken: “Allah onu (namazı) kıldırsın ve devam ettirsin dediği aktarılmıştır.” (Ebu Davud 528)

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın