Farisilerin Dini Kitapları

Farisilerin Dini Kitapları:

Farsların dini kitaplarından en meşhuru. Zerdüşt’e nispet edilen Zend Avesta’dır. Ebu’l-Kelam Azad, Zü’l Karneyn’den bahseden risalesinde şunu anlatır;

“Farsça rivayetler, Zerdüşt ‘ün dini metinlerinin altın yaldızlı mürekkeple on iki bin öküz derisine yazıldığını zikrederler. Bunlar iskender’in savaşları sırasında yok olmuştur.”

Farsça rivayetler, Zerdüşt ‘ün dini metinlerinin altın yaldızlı mürekkeple on iki bin öküz derisine yazıldığını zikrederler. Bunlar iskender’in savaşları sırasında yok olmuştur.

Farisilerin Kitaplarını Toplama Çalışmaları:

Sasani imparatorluğu, İskender’den beş yüz yıl sonra kurulunca, Babil esaretinden sonra Azra’nın Tevrat’ı topladığı gibi, Farslar da Zerdüşt dinini yeniden derleyip toparlamaya başladılar. Erdeşir Baykan’ın Avesta’yı yeniden FARSLARIN DÄ°NÄ° KÄ°TAPLARI ile ilgili görsel sonucutoplanmasını emrettiği de söylenir. Ne var ki, dinin gerçek özellikleri, birçok ilavelerle ve değişikliklerle tahrif edilmiş, hakikati değiştirilmiştir. Bu yeni formu içinde Zerdüştlük dini, saf bir din değildi. Aksine eski Mecusilikten, Yunan’dan ve Zerdüştlük’ten bir karışım oluvermişti. Bu dinin müfessirler ve yorumcuları, dini aslından uzaklaştıran yorumlarıyla, tefsir ve haşiyeleriyle genişletmişlerdir.”

el-Bestani ‘Dairetü Mearifinde diyor ki:
“Zerdüşt’ün rüya hakkında bir başka kitabı daha vardır. Bu kitap, milattan önce birinci ve ikinci yüzyıl bilginlerinin eseridir.”

Zend Avesta Kitabında Resulullaha İşaret Vardır:

Bugün Zend-Avesta’dan arta kalanlarda, Resulullah (a.s) efendimize açık bir müjde bulunmaktadır. Bu müjdeyi Akkad ‘Matlau’un-Nur’ adlı kitabında zikretmiştir. En doğrusunu Allah bilir ya, bu da Zerdüşt’ün peygamberliğine şehadet eder.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın