Fecr Suresi 27-30. Ayetlerin Tefsiri

Fecr Suresi 27-30. Ayetlerin Tefsiri

Ey mutlu insan! Gir cennetime (Ayet 27-30) 

“Ey huzur içerisinde olan can!” Nefesi burada şunları söyler: “Nefsi mutmainne, hiçbir korku ve üzüntünün rahatsız etmediği emniyet içerisinde can demektir. Bu can inanmış yahut Hakta karar kılmış, yakîn serinliğinin yatıştırmış olduğu candır. Artık ona hiçbir şüphe bulaşamaz. Bu söz ona ölüm esnasında veya öldükten sonra yeniden dirilirken yahut cennete girdiği sırada söylenir. “Dön Rabbine”  

İbn-i Kesir burada: “Rabbine komşuluğa, onun sevabına ve cennetinde kulları için hazırladığı nimetlere dön” der. “Sen ondan o senden hoşnut olarak.” İbn Kesir der ki: “Can kendisinden hoşnut olarak yahut verilen nimetlerden dolayı Allah’tan hoşnut olarak Allah da o Candan hoşnut olmuş ve onu hoşnut etmiş olarak. Ve: “Haydi gir kullarımın arasına.” 

Nesefi burada şöyle der: “Salih kullarımın arasına gir, onlar arasına katıl.” Salih kullarımla birlikte;  “Gir cennetime” İbn-i Kesir der ki: “Bu ona hem ölmek üzere iken hem de kıyamet gününde söylenir. Nitekim melekler de ruhunu teslim edeceği zaman ve kabrinden kalkacağı zaman mü’mine müjde verirler. Burada da durum aynen öyledir.”

Ölümü sırasında Mü’mine söylenilen sözler.(Ayet 27-30): 

“Ey huzur içinde olan Can! Dön Rabbine. Sen O’ndan O, senden hoşnut olarak. Haydi gir kullarımın arasına, gir cennetime” ayetlerini tefsir ederken ibn Kesir der ki: İbn Ebi Hatim bu ayetler hakkında İbni Abbas’ın şöyle dediğini nakleder: Bu ayetler nazil olduğunda Ebubekir oturuyordu. Dedi ki: Ey Allah’ın resulü bu ne kadar güzel! Rasulullah Sallallahu Aleyhisselam buyurdu ki: “Haberin olsun ki bu sana söylenecek.” Sonra Said b. Cübeyr’den nakledildiğine göre o şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında: “Ey huzur içerisinde olan Can! Dön Rabbine. Sen ondan o senden razı olarak” ayetlerini okudum. Ebubekir (r.a) dedi ki: Gerçekten bu güzel. Bunun üzerine Rasulullah (Sav): “Bilmiş ol ki Melek sana onu ölümün sırasında söyleyecektir.” buyurdu. Bu hadisi İbni Cerir Ebu Küreyb’den o da İbn Yeman’dan böylece nakleder. Bu mürsel ve hasen bir hadistir. 

İbn Ebi Hatim, Said Bin Cübeyr’den nakleder. O demiştir ki:

İbn Abbas Taif’te vefat etti. Benzeri görülmemiş bir kuş onun vücuduna girdi. Sonra ondan çıktığında görülmedi. İbn Abbas defnedilince kabrin kenarında bu ayet okuyan bilmeksizin okundu. “Ey huzur içerisinde olan Can! Dön Rabbine Sen ondan o senden hoşnut olarak Haydi gir kullarımın arasına, gir cennetime” Bunu Teberani de rivayet etmiştir. 

Hafız İbn Asakir, Ebu Amr el-Evzai’nin kızı Ravaha’nın hayatını anlatırken Ebu Ümame’den Resulullah (sav)’in bir adama şöyle dediğini nakletti: “Ey Allah’ım senden sadece seninle huzur bulan, sana kavuşmaya inanan, hükmüne razı gösteren ve lütfuna kanaat eden bir nefis istiyorum de.”…. Velhamdulillahi Rabilalemin. 

Kaynak : El-Esas Fi’t-Tefsir

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın