Felak Süresi

Felak Süresi:

Felak Suresi Türkçe Meali :

  1. De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
  2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
  5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Felak Süresinin Fazileti:

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nas sürelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. 

 

Felak Suresine İlişkin Rivayetler:

Bir kişi, sabah ve akşam olmak üzere günde 3 kez İhlas, Felak ve Nas surelerini okursa, Allah onu insan ve cinlerin şerrinden korur. Bunun yanında bela ve musibetlere karşı da koruma altına almaktadır. Bu sayede hiçbir kötü kimseden kötülük göremez.

Son nefesini vermekte olan bir kimseye bu sure okunduğu takdirde, ruhu bedeninden rahatça ayrılmaktadır. Yatağa girerken okuyan kimseler ise şeytan ve cinlerin şerrinden korunur ve rahat bir uyku uyur. Büyü ve sihri etkisiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için de Felak ve Nas Sureleri 41 kez okunabilir.

Tüm belalardan Allah’a sığınılması, sabahın ilk ışıklarının insanı mutlu edici ve ferahlatıcı özelliğine bir benzetme yapılmaktadır. Bu sureler okunarak Allah’a sığınan insanlar mutlaka aydınlığa kavuşacaktır şeklinde hadisler bulunuyor.

Bu surenin düğümlere üflenmesi genel anlamda büyücülüğü ifade etmektedir. Bununla birlikte bu ayet, büyünün varlığını da göstermektedir. İnsanlar kendileriyle ilgili büyü yapılıp yapılmadığından habersiz olacakları için Felak ve Nas surelerini devamlı okuyarak, her türlü büyülerden korunabilmektedir.

Hz. Muhammed’e (S.A.V) büyü yapıldıktan sonra indirilmesi de büyünün varlığına kesin işarettir. Bu büyülerin bozulması için Nas ve Felak sureleri indirilmiştir. Sadece büyüleri bozmak için değil, evren üzerinde yer alan tüm bela ve musibetlerden korunmak için de okunmalıdır.

Nüzül Sebebi:

Sa’lebi, tefsirinde, bu iki surenin sebebi nüzulü ile ilgili olarak, İbn Abbas (r.a) ile Hz. Aişe ( r. a. ‘den şu haberi nakleder: “Yahudi bir çocuk. Hz. Peygamber. ( s. a. v.) ‘e hizmet ediyordu. Yahudiler Onu kandırıp Ondan. kendilerine Hz. Peygamber ( s. a. v.) ‘in taranırken düşen saçları ile tarağından birkaç diş getirmesini istediler. Çocuk Yahudilere istediklerini verdi. Onlar da bunlarla Hz. Peygamber ( s. a. v. )’e sihir yaptılar. Bu işi üzerine alan kimse, onlardan biri olan, Lebid b. Asam adlı bir yahudiydi.

Lebid saç ve tarak dişleriyle sihir yaptıktan sonra, onları bir kuyuda sakladı. Bu sihir üzerine Hz. Peygamber ( s. a. v.) hastalandı ve hastalığı altı ay sürdü. Hastalığı esnasında cinsi ilişkide bulunabileceği tahayyül ediyor fakat ilişkide bulunmak. isteyince de başarısızlıga uğruyordu bir gün uykuda bulunduğu bir sırada, yanına iki Melek gelip biri başucunda, diğeri ise ayakları ucunda oturdular. Ayakları ucunda oturan başucunda oturana:

Bu adamın nesi var? diye sordu. Diğeri:
Ona sihir yapılmış, dedi. Ayakları ucunda oturan Melek:
Peki O’na bu sihri kim yapmış, diye sordu. Diğeri
O na bu sihri Lebid b. A’sam adlı Yahudi yaptı, dedi. O:
Peki, ne ile sihir yaptı, diye tekrar sordu. Diğer
Tarağı ve dökülen saçları ile, diye karşılık verdi. O yine:
Şimdi onlar nerede? dedi. Değeri:
Falan kuyuda, su çekmek için üzerinde durulan kaya parçasının altında, dedi. Hz. Peygamber ( s. a. v. ) birden büyük bir korku içinde uyanarak:

Ey Aişe! Biliyor musun. Allah bana hastalığımın sebebini bildirdi dedi. Bunun üzerine Hz, Peygamber ( s. a. v.) Ali (r. a.)’i. Zübeyr (ra)’i ve Ammar b. Yasir (r.a.)’i kuyuya gönderdi.

Kuyuya varıp, üzerindeki taşı kaldırdıklarında, altında Hz. Peygamber (s. a. v.) ‘in saçları ve tarağından birkaç diş ile beraber içinde iğne sokulmuş on bir düğün bulunan bir kırış buldular ve onları Hz. Peygamber ( s. a. v.)’e getirdiler.

Allah Peygamberine içinde düğümlerin adedince on bir ayet bulunan iki “Muave ezetan” sureyi inzal buyurarak O’na, bu iki sure ile Allah’a sığınmasını emretti. Hz, Peygamber (s, a. v. ) her ayet okuyuşunda, birer düğüm çözülüverdi. Düğümler çözülmeye başladıkça Hz. Peygamber (sav) hafiflik hissetmeye başladı. Son düğüm çözülünce ok gibi yerinden fırlayıverdi. Cibril (as): Sana eziyet  veren her şeye, hased edene, nazar karşı Allah’ın ismi ile sana okuyup üfleyeceğim, Allah’da sen, şifaya kavuşturacak, diyerek Hz. Peygamber (sav)’e okuyup üflemeye başladı. 

Abdülkadir Geylani Bu Süre İçin:

Ey Allah’a yönelmiş kişi Onun İhsan ve lütfuna kuvvet ve kudretini almaya kabiliyetli olan Muhammed’i!

Üzerine düşen görevi sav saklamadan yapmalısın; Allah’ı devamlı zikretmeye, kur’an-ı Kerim okumaya, seçilmiş peygamberin  miras bıraktığı zikir ve tesbihatını her halinde her anında özellikle de geceleyin seher vakitlerinde ve gündüzün başlangıç ve bitiş anlarında tekrar tekrar yapmaya özen göstermelisin.

Böyle olduğu takdirde Allahu Teala’nın gecenin ve gündüzün her anında seni korumasına  muhafaza etmesine nail olursun. Karanlık ruhlu ve insanlıktan çıkmışlar sihir büyü gibi şeylerle sana karşı düşmanlıkla zarar vermeye çalışmalarını Cenabı Hak güç ve kudreti ile senden uzak tutar. Geylani tefsiri Abdükadir Geylani

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın