Fetih Suresinin 1. Ayetinin Tefsiri Ve Faydaları

Fetih Suresinin 1. Ayetinin Arapça Yazılışı


إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١

 


“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).”

  1. innâ : (Elbette biziz)
  2. fetahnâ : (açtık Fetih verdik)
  3. leke : (Sana)
  4. fethan : (Bir Fetih)
  5. mubînen : (apaçık)
Fetih Suresi 1. ayet Tefsiri

Saffetüt-Tefasir:

Ey Muhammedi Sana Mekke’nin fethini, apaçık bir fetih olarak nasip ettik. Düşmanlarına karşı, senin lehine apaçık bir fetihle hükmettik. Ayetteki fetihten maksat, Mekke’nin fethidir. Yüce Allah, mey­dana gelmeden önce, bu fethin olacağını va’detmiştir. Mutlaka gerçekleşe­ceğini bildirmek için, geçmiş zaman kipini kullanmıştır. Bu vaad, Yüce Allah’tan Peygambere (s.a.v.) ve mü’minlere büyük bir müjdedir. Zemahşerî şöyle der: Bu fetih, Mekke’nin fethidir. Bu âyet, Rasulullah (s.a.v) Hudey-biye yılında Mekke’den dönerken inmiştir. Bu Rasulullah’a verilmiş bir fe­tih sözüdür. Yüce Allah’ın verdiği haberler kesin olarak gerçekleşme husu­sunda, “Meydana gelmiş olay” gibi sayılacağından, izzet sahibi ve noksan sıfatlardan uzak olan Yüce Allah’ın haberleri vermedeki âdeti üzerine bura­da da geçmiş zaman kipi kullanıldı. Burada, fethin şanının yüceliğini gösteren açık ve büyük delil vardır.


El-esas fit tefsir

“Muhakkak Biz sana apaçık bir fetih insan ettik. İbn Kesir’in dediğine göre bundan kasıt, Hudeybiye barışıdır. Çünkü bu sebeple büyük  hayırlar baş göstermiş, insanlar güvenlik içerisinde yaşamış, bir araya gelip toplanmış, mümin kafirle konuşmuş, faydalı bilgi ve iman yaygınlık kazanmıştır.


Geylani Tefsiri

Ey resullerin kamili biz sana doğru büyük cömertlik makamından sana ilham etmek güce ve apaçık bir fetih ihsan ettik. Ayrıca sana imkan aleminin darlığından kurtulup vucup aleminin fezasına çıkmanın yolunu gösterdik. Cehalet bataklığından ve sapkınlık vadilerinden ilim ve vuslatın zirvesine çıkışı ve ulaşmayı daha kolaylaştırdık sana nasip ettiğimiz fethi verdikten sonra böylece bu durum ve halleri kuşatan Allah ve gelecek günahını bağışlar.


Fetih 1. Ayetin Faydaları

Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini okumaya devam ederse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur. 

Fetih Suresi 1. Ayeti Kerimesi 7 gün içinde bitirmek şartıyla 9999 defa okunursa Maddi ve manevi kapıların açılması için, Evlenmek isteyenler. İş arayan ve iş bulamayanlar. Rızık kapılarının açılmasını isteyenler. Borçlu olanlar. Dileği olanlar. Dileğinin olmasına engel olan engellerin kalkmasını isteyenler, güzel ve hayırlı sonuçlar elde etmek isteyenler, hastalıklardan şifa bulmak isteyenler, her türlü sıkıntılardan kurtulmak isteyenler okuyabilirler. .

Bu ayeti zikredenler de olağanüstü sırlar açığa çıkmaya başlar.

Önce güzel bir abdest alıp seccadenizi kıbleye karşı yere serelim, Allah rızası için 2 Rekat namaz kılalım ardından yerimizden kalkmadan 11 tövbe istiğfar, 11 Resulü Ekrem (S.A.V.) Peygamberimize Salavat okuyup, niyetiniz ne ise niyet edelim ve ayeti kerimeyi okumaya başlayalım. 9999 adet ayeti kerimeyi

7 gün içinde bitirmek şartı vardır. Yorulduğunuzda bırakın daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu Âyet-i Kerim okuyanların Muradlarına ermiş olduklarının haberleri alınmaktadır.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın