FEVÂT ve İHSÂR

Hacı tamamlayamama fevt etme:

Bir kimse farz veya nafile olsun sahih yahut fasit olsun mutlak olarak hac için ihrama girer de bayram günü fecir vaktine kadar olan süre içerisinde Arafat’ta vakfe yapmaya yetişemezse haccı kaçırmış demektir. Çünkü haccın temel rüknü Arafat vakfesidir.

Hacı kaçırmanın hükmü:

Haccı kaçıran kimsenin umre amellerini eda ederek ihramdan çıkması  icab eder. Yani yeni bir ihrama girmeden tavaf ve say eder saçlarını tıraş ederek veya kısaltarak ikramdan çıkmış olur. Gelecek sene de bu haccı kaza eder kendisine kurban kesme cezası gerekmez. Çünkü umre fiillerini yaparak ihramdan çıkmış sayılır. Cumhura göre haccı ertesi sene kaza eder ve kurbanda kesmesi gerekir.

Haccın kazasının şekli:

Cumhura göre kıran haccı yapan kişi acı kaçırdığı zaman ihramdan çıkar gelecek sene aynı şekilde yeniden hacca Hac ederek kaza eder zira kazanın suret ve mana yönünden eda gibi olması gerekir Bu durumda kendisine 2 kurban lazım gelir. Birincisi kıran haccı için diğeri de kaçırdığı için Hanefilere göre kaza eden kişi önce umre için tavaf ve say eder haccının tavaf ve sa’y’yını bitirinceye kadar da ihramdan çıkmaz.

İhsar Hacca engel çıkması:

İhsar’ın manası :İhsar lügatta men etmek engellemek demektir. Şer’i manası ise Hanefilere göre düşman, hastalık, nafakanın tükenmesi, hapis, bir uzvun kırılması, Topal olması gibi ihramlıyı girdiği İhramı tamamlamaktan hakikaten veya şer’an alıkoyan Sebeplerden biri olabilir. Mekke’de bulunup da iki rüknü yani tavaf ve vakfeyi eda etmekten menolunan kimse de muhsar sayılır.

Cumhur nazarında ihramlının muhsar sayılabilmesi için engelin bir düşman olması lazımdır. İhrama girdikten sonra bir düşman tarafından yapılan engelleme icma ile yani ihramdan çıkmayı mübah kılar. Hastalık, ödeyebileceği bir Borç yüzünden, hapis olma, nafaka kaybolması gibi özürler sebebiyle tahallül caiz değildir. Hastalanan kimse iyileşinceye kadar sabreder iyileşince ihrama girdiği Hac veya umreyi tamamlar.

Borçlu borcunu ödedikten sonra haccına devam eder. Eğer hapisteyken Haccı kaçırırsa Mekke’ye kadar gidip umre yaptıktan sonra ihramdan çıkması Haccı da kaza etmesi lazım gelir. Nafakasını kaybeden kimse ise eğer yanında hedy kurbanı varsa kesmesi için onu Mekke’ye gönderir kendisi ise Mekke’ye ulaşıncaya kadar ihramlı olarak kalır.

Hasılı düşman dışında hastalık, topallık, nafakası yitirme, yolunu kaybetmek gibi sebeplerle Mekke’ye varamayan  kimsenin ihramdan çıkması caiz olmaz sabredip özrünün ortadan kalkması beklemesi gerekir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın