FİDYENİN HÜKMÜ VE MİKTARI

Fidyenin Hükmü:

Fidye vaciptir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Oruca gücü yetmeyenler bir fakiri doyuracak kadar fidye vermek gerekir.” Yani çok büyük zorlukla oruca katlananlara fidye gerekir.  Hanefilere göre fidye buğdaydan yarım ölçektir. Yani yarım ölçek buğdayın kıymetidir. Bunun şartı yaşlı erkek ile kadının ölüme kadar acizliklerinin devam etmesidir.

Cumhura göre fidyenin ölçüde bir beldenin genel olarak yedikleri yiyecek maddelerinden bir müddür. Malum olduğu üzere fidye; buğday, arpa, hurma ve üzüm gibi yiyecek maddeleri esas alınarak hesaplanır ve her yıl miktarı değişir. Asgari miktar; buğday’dan yarım sa’ (1,667 kg. ), arpa, hurma ve üzümden bir sa’ (3,334 kg. )’dır. Bunların bizzat kendileri verilebileceği gibi, bedelleri de verilebilir. Bütün mesele şudur: Fidye veren mümin: bununla fakir bir kardeşini (Sahur ve iftar vakitlerinde) doyurduğuna kani olmalıdır. Eğer açıklanan fidye miktarı ile; bu amelin yerine gelmeyeceğine inanıyorsa, gönlünün arzu ettiği kadar fazla verebilir. Bu onun için çok daha hayırlıdır. Tutulamayan oruçların sayısınca verilmesi gerekir.

Fidyenin Sebebi:

1. Oruç tutmaktan aciz olmak fakihlerin ittifakıyla hiçbir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyenler fidye vermek vaciptir. Bunlar çok yaşlı erkek ve kadınlardır. Bunları oruç zorlar ve bu sebeple büyük bir meşakkat meydana getirirse oruçlarını bozup her gün için bir fakiri doyururlar.

Eğer bu kişiler fakire yemek yedirmekten de aciz olurlarsa ona bir şey lazım gelmez. “Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini teklifini etmez.” Hanefiler şöyle demişlerdir: Bu gibi kişiler Allahu Teala istiğfar ederler. Allah’tan hakkını ödenmekte kusur ettikleri için af dilerler. Hastalığı Dolayısıyla oruç tutamayan kimse de bu haldeyken ölürse fidye vermek vacip değildir.

2 Yine ittifakla fidye iyileşmesi umulmayan hastaya vaciptir.

3. Hanifeler dışında cumhura göre hamile ve emzikli kadınlara çocuklarına zarar gelmesinden korkarlarsa fidye ile birlikte kaza lazım. Fakat kendilerine zarar gelmesinden korkarlarsa oruç tutma bilirler sadece tutmadıkları oruçların kazasını yaparlar. Bu konuda ittifak vardır. Hastalık, yolculuk, delilik, hayız yahut nifas gibi özürlere dayalı olarak orucun kazasını gelecek sene ramazanına kadar tehir eden kimselere fidye vermek gerekmez.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın