Fil Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

 Fil suresi Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 105. suredir mufassal sureler kısmının 15. grubundaki üçüncü süredir. 5 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur. 

Kabeyi yıkmak için gelen Ebrehe’nin fillerle takviye edilmiş ordusunun nasıl helak edildiğini dile getirmektedir bu mühim hadise’ye İslam tarihinde fil hadisesi ya da fil olayı denilmektedir

Kafirlerin Önden ve arkadan çekiştirmesi,  Rasulullah (Sav)’e bir çeşit hile içerdiğinden dolayı Allah’u Teala bunun peşinden fil kıssasını getirmiştir. Bununla onların hile ve tuzakları neticesinde kendilerinin  perişan edileceklerini dolayısıyla Allahü Teala’nın Resulüne verdiği önemin Kabe’ye verdiği önemden daha kuvvetli ve daha mükemmel olduğuna işaret edilmiştir.

Bu sure kafirlerin ahiretteki akıbetlerinin açıklanışından  hemen sonra onların dünyadaki akıbetlerine de işaret etmektedir. 

İnsanoğlu Olağanüstü gerçekleşen olaylar karşısında Allah’ın büyüklüğünü idrak etmede zorlanan kimselerin bulunduğunu görülmektedir.

Kuşlar hakkında söylenilen deve sürüleri gibi bölük bölük Katar Katar oldukları, hortumları bulunduğu, köpeklerin avuçları gibi avuçların olduğu ifade edilir. Bunların denizden çıkmış yeşil kuşlar oldukları ve yırtıcı hayvanlar gibi de başları bulunduğu Ubeyd bin Ömer’den nakledilmiştir. Bu kuşlar her biri ikisi ayaklarında biride gagasında olmak üzere üç tane taş atıyorlardı .

Fil Suresinin Meali:

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Görmedin mi Rabb’inin fil ashabına ne ettiğini?

2- O bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3- O bunların üzerine Sürü sürü Kuşlar gönderdi

4- Onların üzerine Pişkin tuğladan  taşlar atıyorlardı

5- Nihayet onları yeni Ekin yaprağı gibi yapıverdi.

Surenin Fazileti: 

Allah kullarının sıkıntılarını ve rahatsızlıklarının şifasını verendir. Kuran surelerinin okunması bir zikirdir. Bu sürenin özelliklerindeki Hikmet ve incelikleri iyi tefekkür edersek anlayabiliriz.

Fil suresinin okunması hasımlarınıza ve düşmanlarınıza karşı üstünlük elde etmenizi sağladığına dair bilgiler vardır. Bu süreyi okuma adeti olarak isminizin harf adetince yapınız. Çift sayıya denk gelirse bir sonraki sayıya atarak tek olarak okuyunuz.

100 kere de okunabilir. Akşamları bilhassa akşam ile yatsı arasında 1000 kere okunan fil suresi kişinin muradına ve dileklerinin gerçekleşmesi ne vesile olduğu söylenmiştir

Seyyid Abdulkadir Geylani:

Ey Allah’ın gazabından korkan onun Celal ve kahrından sakınan Salik Burada sana düşen vazife şudur; Bütün ahvalinde bütün tavır ve davranışlarında hakkın Celal ve cemalinden  korku ve ümit üzeri olmalısın Öyle ki korku ve Ümit hali içerisinde olmaksızın bir nefes dahi almamış olmalısın.

Allah’ın rahmetinden asla ümitsizliğe düşme fakat onun cömertliğinide  dayanma bilki o senin bütün ahvalinde murakabe etmektedir, senin bilmediğin kadar seni daha iyi bilmektedir. İhlaslı kimselerden ol ümitsizlerden olma Habir ve Basir olan ile asla tartışma.

Kaynak Abdulkadir Geylani Tefsiri sayfa 538

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın