Firar

Yüce Allah:”Allah’a Firar ediniz” Zariyat 50  buyurmuştur. Firarın  hakikati bir şeyden başka bir şeye kaçmaktır. Bu da ikiye ayrılır. Saidlerin firarı şakilerin Firarı. Saidlerin firarı Allah’a Firardır. Şakiler’in firarı Allah’tan yine ona kaçmaktır.

 Firar üç dereceye ayrılır. 

1. kamunun Firari. inanç ve amelce cehaletten ilme tembellikten ciddiyet ve azm ile amele sıkılmaktan güven ve Reca ile sevince geniş yürekli olmaya kaçmaktır. 

2. havasını Firari. haberden görmeye şekilden esasa arzulardan tecride kaçmaktır. 

3. havvasul havasının Firari. önce halktan Hakka kaçmak sonra firari görmekten hakka kaçmak En sonunda da firardan kaçmaktır. firarın son derecesi kulun düşüncesi de dahil olmak üzere Allah’tan başka her şeyin silinmesidir. Böylece kul Allah’tan başka her şeyden kaçıp kurtulur kendi varlığını Allah’ın varlığında kaybeder. Medacu’s Salikin 1. cilt 469 –475.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın