Firaset

Bismillahirrahmanirrahim

Firaset Ne Demektir:

Firaset, kalbin, Hakk’ın nuruyla görmesidir. Kalb o nur ile gaybi görür. Lakin imanı kamil olanların firaseti doğru olandır. Sözlükte Firaset; tasavvur da zenginlik, düşüncede tutarlılık, varlığın perde arkasını öğrenip bilme  ve basiretli davranma gibi anlamlara gelmektedir.

“Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır.” Hicr: 75  burada “işaretten anlayanlar” firaset ehli Müminler olarak yorumlanmıştır. 

Firaset üç çeşittir:

Ferasetin ilk mertebesi müşahade firasetidir. Gaipten haber vermek firasetin ortasıdır. Gayba hükmetmek ferasetin en büyük olan halidir. Bu ümmet içerisinde ancak Hz. Ebubekir (ra)’e nasip olmuştur.

Firaset de yanılma caiz değildir. Çünkü kul Rabbini Nuruyla firaset yapar, kendisinin akıl yürütmesi ile değil. Eğer firasette yanılma olursa o firaset değil zandır.

Hadiste Firaset:

Efendimiz SAV:” Müminin firasetinden sakının şüphesiz O, Allah’ın nuru ile bakar.” Tirmizi Tefsir 16/6  buyurmuştur ki bu hadis konunun temelini teşkil etmektedir. Hadisteki Allah’ın nuru ile bakar ifadesi Allah’ın kendisine verdiği bir nur ve Basiret ile bakar anlamındadır.

Firaset Mümin Kula Rabbin İltifatıdır:

Yüce Allah insanlar içinden farklı olup Kamil bir Müminlik vasfına sahip olanlara derin hissiyatlar, duyuşlar ve basiret vererek onlara iltifatta bulunmuştur. 

Firaset insanın kalbine gelince oradaki bütün zıtlıkları hayalleri yok eder. çünkü firaset iman ile doğru orantılıdır.  İmanı güçlü olanın feraseti de o nispette güçlü ve nettir.

Velilerin Firaset İle İlgili Söyledikleri:

Vasiti (ra) Fren seti şöyle tarif etmişlerdir:” firaset Kalpler de parlayan ilahi nurlardır. Kalplerde yerleşen ve gayba ait esrarı keşfe yarayan marifettir. Öyle ki feraset sahibi kimse eşyayı hakkın gösterdiği gibi görür ve insanların gönüllerinde ki gizli esrara Muttali olur.”

Hz Osman zamanında Yanına birisi gelmişti bu gelen zat bir bayan bakmış ve zihnen onunla meşgul olmuştu.  Hz Osman o zatı görünce “ sizlerden bazılarınızın gözünde zina eseri olduğu halde Yanımıza geliyor.” diyerek serzenişte bulundu.  bunun nasıl olabileceği kendisine sorulduğunda “ Basiret Burhan ve sadık ferasetle.” buyurdu.

Asım Antaki” firaset ehli insanlarla beraber olduğunuzda onlarla sık üzere birlikte bulunun kalbinizi koruyun. Zira onlar gönüllerin casusları gibidirler. Sizler hiç Farketmeden kalplerinize girer ve çıkarlar demiştir.

Ebu Said harraz diyor ki:” mescid-i haram’a girmiştim üzerinde iki hırka varken dilenen bir fakir gördüm. içimden” Bunlar insanlara yük oluyorlar” dedim. fakir bana bakarak” Biliniz ki Allah içinizdeki düşünceleri bilmektedir ondan sakının.” Bakara: 235  ben hemen içimden istiğfar ettim. fakir yüksek sesle” odur ki kullarından tevbeyi kabul eder.” Şura:25 

Ebu hafs şöyle demiş:” kimsenin başka bir kimsenin yaşayışı üzerinde firaset yapması onun gizli hallerini kalp gözüyle görmeye çalışması doğru değildir.”

Hayr Nessac başından geçen bir hadiseyi şu şekilde nakletmektedir: ”Evimde otururken birden kalbime Cüneyt’in geldiği ve kapıda bekliyor diye bir düşünce geldi. Ben o düşünceye kalbimden uzaklaştırdım. İkinci defa da aynı şeyi yaptım Üçüncü defa aynı düşünce kalbime gelince gidip kapıyı açtım baktım ki Cüneyt kapıda bekliyor. Bana niçin düşünce ilk defa kalbine geldiğinde kalkıp kapıyı  açmadın dedi.”

Peygamberlerin Firaseti:

Peygamberler insanlar içerisinde bilhassa akıl ve zeka ve firaset olmak üzere her bakımdan üst derecede olanlardır. Onlar kuvvetli bir hafızaya yüksek bir idrak güçlü bir mantık ve ikna kabiliyetine sahiptirler. Fetanet, kuru bir akıl ve mantık değil, dehanın da ötesinde bir idrak seviyesidir. Kalbe bağlı aklın, firaset ve basiretin ifadesidir.

Her peygamberin, vazifesini eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yerine getirebilmesi için, böyle üstün bir zekaya sahip olması icab eder. Aksi takdirde, gönderildikleri kimselere karşı kuvvetli deliller getiremez, onları ikna veya ilzam edemezler.

Feraseti nefsinin gururundan sarılıp Allah’ın nuru ile bakanlar Nail olabilirler

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın