Fırat Nehrinin Altınları için Savaş

Fırat nehrinin altından bir dağ haline gelmesi

Ülkemizde bulunan birçok nehirden biridir Fırat. Farklı bölgelerde bulunan nehirlerin farklı özellikleri mevcuttur. Fırat nehri Mezopotamya’yı oluşturan Dicle nehri ile birleşerek Basra Körfezine dökülmektedir. 

Fırat Nehri

Karasu çayı ve Tuzla çayının birleşmesi ile oluşan bir nehirdir. Erzincan’ın Akyurt beldesinde birleşen ve Fırat adını alan nehir ülkemizde birçok illerin üzerinden geçmektedir. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep’ten geçer. Daha sonra nehir ülkemizin sınırlarından ayrılarak Suriye ve Irak üzerinden geçtikten sonra Basra’da Dicle nehri ile birleşir ve Basra Körfezine dökülür. Bu bölgeye de Şattülarab ismi verilmiştir.  Fırat nehri Ortadoğu için önemli bir hayat kaynağıdır. 

fırat üzeri barajFırat Nehrinin uzunluğu

Harita mesafesi ölçümüne göre uzunluğu 770 kilometredir. Fakat Fırat nehrinin uzunluğunu bazı kaynaklar 1200 kilometre olarak açıklamıştır. Fırat nehri toplamda uzunluğu 2.800 kilometredir. Fırat nehrinin ülkemizde kalan bölümünün uzunluğu ise 1263 kilometredir.

Ayrıca Fırat nehrinin ülkemizdeki ortalama debisi 12.570 ft³/s’dir. Fırat nehri üzerinde toplamda 5 tane baraj kurulmuştur. 

Fırat nehri Kıyamet alametlerinden olması

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet etmişlerdir:

Resulullah (as) şöyle buyurdu:

“Fırat nehri, altından bir dağa çekilmedikçe kıyamet kopmaz. İnsanlar bunun için birbirleri ile çarpışırlar ve her yüz kişiden, doksan dokuz kişi ölür. Onlardan her biri: “Olur ki, bu çarpışmada kurtulan kişi ben olurum” der.” Buhari (13/79) 93-Kitabu’l’-Fiten. Müslim (4/2219) 24-Kitabu’l-Fiten ve Eşrati’-Sa’a. 

Bir başka rivayette ise şöyle bildirilmektedir:

“Resulullah (as) sõyle buyurdu:

“Fırat nehri, altından bir hazineye çekilebilir (dönebilir.) Kim bu olayla karşılaşırsa, ondan bir şey almasın.” (Müslim (4/220)  Ebu Davud (4/11) Kitabu’l-Melahim, Fırat nehrinin hazineye dönüşmesi babı. Tirmizi (4/698) 39-Kitabu Sifati’l-Cenne )

Ebu Davud’un ikinci rivayetteki gibi bir rivayeti bulunmaktadır. Ancak onun rivayetinde “Altın bir dağa çekilir (dönüşür)” denilmektedir. (Ebu Davud)

Müslim, Abdullah bin Haris bin Nevfel (r.a)’in şöyle söylediğini rivayet etmiştir:

“Ubey bin Ka’b ile birlikte ayakta duruyordum. Ubey (r.a): “İnsanlar dünyalık elde etmek için boyunlarını uzatmada farklı konumlarda oluyorlar” diye konuştu. Ben de şöyle söyledim: “Evet. Ben Resulullah (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Fırat nehri, altın bir dağa çekilebilir (dönüşebilir.) İnsanlar bunu duyduklarında, oraya (altın dağın bulunduğu yere) koşarlar. Onun civarında bulunanlar da, “Eğer insanların bu altın dağdan istedikleri kadar almalarına izin verirsek, hepsi biter” diyerek o dağ için çarpışırlar. Böylece her yüz kişiden, doksan dokuz kişi öldürülür.” Müslim,

Bir rivayette Abdullah bin Haris bin Nevfel (r.a)’in, “Ben, Ubey bin Ka’b (r.a) ile birlikte Hassan’ın kalesinin (veya evinin) gölgesinde duruyordum.” diye söylediği bildirilmiştir.

Fırat nehri nereden doğar? - İçerik HaberKonuya Kapı arası yapalım:

Kadim uygarlıkları suyu ile sulayan Fırat nehrinin altın rezervleriyle dolu olduğu ve ABD’nin de bu yüzden bölgeye yerleşme çalışıyor. İngiliz ve Amerikan uydularının uzaydan çektikleri fotoğraflarda Fırat nehrinin (Euphrates River) derinliklerinde bol altın rezervlerinin bulunduğu belirlendi. ABD’nin amacı, Ortadoğu petrolü ve Fırat nehrinin altında gizli olan altın rezervleri. Uzaydan çekilen görüntülerde Fırat nehrinin altında görünen altın rezervlerinin çok net belli olduğu ifade ediliyor.

Fırat nehrinin suyu su sıkıntıları ile çekilmesi sonucunda yakın zamanda belirli ölçüde çekmesi, önüne kurulan barajlar sonucu su seviyesinin düşmesi durumunda altın rezervlerinin küçük tepecikler halinde herkesin görebileceği şekilde ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Fırat nehri Amerika, İngiliz ve İsrail devletlerinin asıl hedefindedir. Türkiye bu nehirlerde kurulan barajlardan 27 milyar doların üzerinde enerji geliri elde etmektedir. Ortadoğu’da bulunan ülkelerle bu yüzden ileride büyük sorunlar yaşaması kuvvetle muhtemeldir. 

Büyük çarpışmada Müslümanlardan her yüz kişiden, doksan dokuz kişinin öldürülmesi, Fırat nehrinin altın dağa dönüşmesi sebebiyle olacaksa bu büyük ve kanlı bir savaş olacak demektir. 

Müslümanlar, Fırat nehrinin altını yüzünden, kendi aralarında çarpışmaya da girebilir ve birbirlerini yok edebilirler. Bu olay ise söz konusu büyük çarpışma döneminden önce gerçekleşebilir. Topraklarından Fırat nehri geçen ülkeler, ortaya çıkacak su kesintisi nedeniyle aralarında çarpışabilirler. Allahu Alem…

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın