Fütüvvet

Bismillahirrahmanirrahim

Fütüvvet Ne Demektir:

Misafirperverliğin ve yiğitliğin, fedakarlığın en yüksek  mertebesine fütüvvet denilmiştir. Tasavvufta özel bir terim olarak kullanılmıştır. 

Ebul Hasan el Buşenci’ye: ”Fütüvvet nedir diye sorulduğunda şöyle demiştir:” Bana göre Fütüvvet; Allah Teala’nın Ensar’ı vasfettiği şu  ayet-i kerimede anlatıldığı haldir:

“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir.” haşr:9

Fütüvvet hak yolcusunun uğradığı makamlardan biridir. Bu makamda kişi kerem, iffet, emanete, vefa, şefkat, İlim, tevazu ve takva  karışımı bir yapı sergiler.

Fütüvvet ruhuna sahip olan kişi rızai bari yolunda insanlar için hizmete koşar. Çünkü Fütüvvet peygamber ahlakıdır. Allah Resulü (Sav) bu konuda: ”Bir müslüman kardeşinin yardımı üzere oldukça Allah da her zaman kulunun yardımı üzere olur.” buyurmuştur. Buhari Müslim 

Her nefis putları parçalayan İbrahim Aleyhisselam gibi kendi nefis putunu da kırmalıdır. Hakiki manada Fütüvvet sahibi olan kişi nefsi emmarenin kötü huylarını ıslah edip nefsinin Arzu ve hevasına karşı uymayıp ona karşı koyabilen kişidir.

Fütüvvet sahibi olan bir kişiyi gönlünde fedakarlık ve iyilik geniş ölçüde yer bulur din kardeşinin kusurlarını affedip bağışlayandır. Hz Peygamberin sünnetine ittiba edip hayatına uygulayan güzel ahlaklıdır. Herkese karşı insaflı davrandığı gibi insanlardan insaf beklemeyendir. Hayvanlara da merhamet edendir. Kendi nefsini düşman bilip insanların en kötüsü kendisi olduğunu görendir. Dünya ve ahiret nimetlerine tenezzül etmeden sadece Allah için ibadet eden kişidir. Fakiri aşağılamayan zengine yaltaklanmayan kişidir. Sahip olunan faziletin Allah’tan geldiğine inanan ve onu sahiplenip koruyan kişidir Fütüvvet sahibi .

Sülemi şöyle anlatmaktadır:

“Fütüvvet Allah’ın emirlerine uymak güzel ibadet her kötülüğü bırakma zahiren ve batınen gizli ve açık ahlakın en güzeline sarılmadır. Her hal ve her vakit senden bir çeşit Fütüvvet ister. Fütüvvetsiz hiç bir hal yoktur: Rabbına karşı kullanacağın Fütüvvet var, peygamberine karşı kullanacağın Fütüvvet var, Ashabına karşı kullanacağın Fütüvvet var, şeyhlerine karşı kullanacağını Fütüvvet var, ihvanına dostlarına karşı kullanacağın Fütüvvet var ve yazanların en Kerimi meleğine karşı kullanacağın Fütüvvet var.

(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.  Araf:199

Fütüvvetin aslı dini gözetmek sünnete uymaktır. 

Fütüvvet hakkında söylenenler:

Ebu Bekir El varak ah göre imanda ilk mertebe Fütüvvet nedir Fütüvvet gerek Bela gerek Ata başa gelen her şeye razıyım gösterip telvin düşmemektedir Çünkü hakikaten ikisi de aynı kaynaktan gelmektedir

Boşenci: ”Şimdi utanacağın ahirette pişman olacağın şeyi terk etmektir “

Ebu Osman’a göre Fütüvvet şer’a ittiba, sünnete iktida, kalp genişliği ve Huy güzelliğidir

Fudayl Bin iyad: “Fütüvvet dostların kusurlarını affetmektir.”

Ahmet ibn-i hanbel: ”Fütüvvet Allah’a saygıdan dolayı nefsinin arzusunu bırakmandır.” demiştir.

Cüneyt:” Fütüvvet fakiri zengini taşlama malıdır.” demiştir

Kısacası Fütüvvet kendini diğer insanlardan üstün görmemen; “Ben aksine onlardan daha aşağıda birisiyim diyebilmektir. Bunun için her kulu Veli bil kendini de deli bil…..

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın