Gaflet perdeleri nasıl açılır ve kalıcı olur

Soru: Gaflet perdeleri nasıl açılır ve kalıcı olur – Süfyan

Sonsuz yaşam arzusu olan insan gaflet, içinde kalması vesveselerle alakalı-dır. Gaflet, tüm uyarılara rağmen, kişi doğruya sürüklenmez hataların pe-şinde sürüklenir. Buda sonsuz yaşamın bitmeyen azabına doğru hızla insanı sürükler. Gaflet içindeki kişiler, imtihan dünyası olduğunu göz ardı ederek sımsıkı sarıldıkları dünya hayatının ardından, sonsuz yaşamlarına azap ehli olarak devam ederler.

Oysa İman ehlinin yapması gereken nefsin tezkiyesidir. Hazır olmayan bir insan hazırlıksız ve başarısız olması ile kayıp yaşar bu da her insanın düş-tüğü bir hatadır.

Gaflet halinde ısrarcı olmak kişiyi, dünyadaki tüm canlılardan daha akılsız bir duruma düşer. Şeytan insana her şeyi; Allah’ı, imanı, sevgiyi, merhame-ti, ölümü, ahireti ve kendisini unutturabilir. Bütün bunları unutan kişi, ken-disine insan vasfı kazandıran bütün özelliklerini kaybeder. O zaman bitki bile ondan daha vasıflıdır.

Kişi körlükten kurtulma yolunda olmalı ki, Allah gaflet perdesini üzeriniz-den kaldırsın;

“Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerin-deki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün keskindir.” Kaf: 22

Eğer bizler gaflette değil de bu durumun tersi bir halde devamlı olabilme-miz için;”Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendi-ne, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlar-dan olma.” Araf:205 perdeleri kaldırma gayreti ancak Allah’ı anmak ve ona ihlasla yönelme olur bu mihval üzere olunca insan Allah yardımı ile gaflete karşı ayık olur.

“Sen de sabah akşam Onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.” Kehf:28 

Dünya hayatının beklentileri ve peşinde koştuğumuz ne varsa gafletin art-masında da en büyük etkenler arasındadır.

“Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bunun için çalışmaktadırlar.” Mü’minun: 63

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın