Gaşiye Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Gaşiye Suresi

Gaşiye suresi Hakkında: 

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 88. suredir. Mufassal sureler kısmının on birinci grubundaki dördüncü ve son suredir. 26 ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur.

Gaşiye Suresinin Konusu:

Mekke’de inen Gaşiye Suresi iki Ana Konu işlemektedir:

Gaşiye Suresi, birinci olarak  bize kıyametin korkunç ve dehşet verici durumlarını, cehennemliklerin betbahlığından ve başlarına gelecek sıkıntı ve Bela hallerinden ve cennetliklerin mutluluk ve esenlik içinde yüzecekleri nimetlerden bahseder.

İkinci olarak da, alemlerin Rabbinin birliğini ve sonsuz gücünü gösteren deliller. Onun akıllara hayret veren develerin, eşsiz göklerin yaratıcısı yağmurun yağdırıcısı olduğu, yüksek dağların ve geniş yeryüzünün yaratılışındaki kudretini gösteren deliller. Bütün bunlar Yüce Allah’ın birliğine ve gücünün büyüklüğüne şahitlerdir.

Bu mübarek süre bütün insanların hesap vermek ve yaptıklarının karşılığını almak için yüce Allah’a döneceklerini insanlara hatırlatarak sona erer.

Gaşiye Suresinin Fazileti Ve Havası: 

Kim Gâşiye sûresini okursa, Allahü teâlâ (kıyâmet gününde) onun hesâbını kolay eyler. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Vücuttaki her trülü rahatsızlığın şifası için 3 gün yedişer defa okunur.

Bu sureyi yiyecek ve içeceklerin üzerine okursa, onların zararından korunmuş olur.

Bedendeki çeşitli ağrıları gidermek için bol bol okunmalıdır, Her gün 7 kere zikredilirse Yaradanın izniyle ağrılar sızılar bedeni terk eder,

Gaşiye suresini her kim ihlaslı bir şekilde okursa, Cenab-ı Allah (CC) Büyük günde (Kıyamet Gününde) o kişiye merhamet kapılarını açar, Kıyamet günü Sorguları kısa sürer.

Gaşiye Suresi Türkçe Meali:

            Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 

 1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?    
 2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.    
 3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.    
 4. Kızgın ateşe girerler.    
 5. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.    
 6. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.    
 7. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.    
 8. O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.    
 9. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.    
 10. Yüksek bir cennettedirler.    
 11. Orada hiçbir boş söz işitmezler.    
 12. Orada akan bir kaynak vardır. 
 13. Orada yüksek tahtlar
 14. Konulmuş kadehler
 15. Sıra sıra yastıklar
 16. Serilmiş gösterişli yaygılar vardır.  
 17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!    
 18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!    
 19. Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!    
 20. Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!    
 21. Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.    
 22. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.    
 23. Ancak, kim yüz çevirir, inkar ederse
 24. Allah onu en büyük azaba uğratır.    
 25. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.    
 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.  

Gaşiye Suresini Dinle:

Abdülkadir Geylani Gaşiye Suresi hakkında:

Hey Hz Muhammed’e tabi olan ve hakka doğru gerçek bir yöneliş ve tövbe ile yönelmiş olan Mümin. Yapman gereken şudur: Küçük ve büyük kıyamet için takdir edilmiş olan sürenin gelip çatmasından önce Allah’a dönmelisin. Ona yönelmelisin. Kendi iraden ile bütün işlerinde Allah’u Teala’ya tevekkül edip teslim olmalısın. Beşeri yönünün sınırlı gerekliliklerinden tamamen kurtulmaya çalışmalısın.

Kısaca tabii ve zorunlu ölüm gelip çatmadan önce iradi mevt denilen ölmeden önce ölüm hali ile muttasıf hale gelmelisin. Böylece zikri daim ile Rabb’inin korunması ve kurbiyeti ile sürekli onun huzurunda olabilirsin. Alemdeki kozmik kıyameti hesaba çekilmeyi ve amellere karşılık verilmesini beklemeksizin bunları yapabilirsin. Ancak bütün bunlar Allah’ın Tevfikiyle ve onun katından gelecek ilahi cezbe ile mümkündür. Bundan dolayı sana düşen gayret etmek ve çalışmaktır. Allah doğru yolu ilham eder ve sırat-ı müstakime yönlendirir. Geylani Tefsiri

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın