Gaybla Uğraşmak Doğrumudur

Sorulan Soru : Bir Müslümanın Gayb alemi hakkında araştırması yapması doğrumudur?

Cevap: Allah Teala “Gayba İman”ı muttakilerin sıfatlarının ilki saymıştır. “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar.”Bakara 2-3 ayetler

Gayba imana dahil olanların başında Cibril (a.s) hadisinde belirtilen imanın altı şartı bulunmaktadır. Meşhur Cibril (as) hadisinde “iman nedir?” sorusuna Resulullah (a.s) şöyle cevap vermektedir:

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmendir.” buhari

Fakat gayba iman bundan daha geniştir. Gayb kelimesi şehadet (hazır olma,bulunma) kelimesinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Şehadet demek, duyularla hissedilenin karşıtı demektir. Buna göre melekler, cinler, cennet, cehennem ve bize gözükmeyen diğer şeyler gayb kapsamına girer. Bu konular naslarda gelmiştir ve onlar hakkında bize naslar bilgi vermektedir. Gayb kelimesi bazan şahit olmadığımız ama, bize İlahi Kelam’ın haber verdiği geçmiş milletlerin haberleri hakkında da kullanılır. Yüce Allah’ın şu kelamı buna delildir:

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberleri (bilinmeyen olaylar )dir. Sen de, milletin de daha önce bunları bilmediniz, Sabret, sonuç Allah’tan sakınanlarındır.” Hud:49

İman ehli ile küfür ehli arasındaki ilk ve ana ayırıcı faktör, gayba iman emektir. Araştırma yapmak bu konuda kişiyi sıkıntıya sokmaz.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın