Gecenin En Hayırlı Vakti

Gecenin tamamını ibadetle geçirmekten aciz olanların, gecenin üçte birini ve üçte ikisini ihya etmeleri müstehaptır.

Rivayete göre Davut As; “ Ya Rabbi, sana ibadet etmekten hoşlanıyorum. Hangi vakitte kalkayım? Dedi. Allah Teâla;

“ Gecenin evvelinde ve sonunda kalkma. Çünkü gecenin evvelinde kalkan. Sonunda uyur. Sonunda kalkan evvelinde uyur. Sen gecenin ortasında kalk ki benimle başbaşa kalasın ve ihtiyaçlarını bana arz edesin” diye vahyetti.

Ne söylediğini bilmeyecek kadar uykulu olan kimse bu halde namaz kılmamalıdır. Gece namazı için kendinizi zahmete sokmanız yanlışlık yapmanıza kapı açmasın.

“ Bu dini zorlaştırmayın.(Onunla yarışa girmeyin) O, (bütün ölçüleriyle) sağlamdır. Kim, (dinin bütün emir ve amellerini yapacağım deyip) onu zorlaştırırsa, din onu yorar. Sakın nefsini Allahın ibadetinden nefret ettirme!” Beyhaki, sünen-i Kübra, III, 18-19; Zebedi, ithafu’s-sade, V,476

Hakk taliplisi olan kişi, uykuda iken fecrin doğmasını beklemesi uygun değildir. Öncesini ibadetli geçirmiş ise o zaman mazur görülebilir.

“Bir koyun sağımı kadar vakit olsa, geceleyin kalk namaz kıl”Münziri et-tergib 1.420

Kim tembelliğinden, azminin gevşekliğinden, iltifatının azlığı sebebiyle gece namazını hafife almasından veya haline aldanarak (kendini ondan müstağni görmesinden dolayı) gece namaz ve ibadetlerinden mahrum kalmışsa; durmasın (haline) ağlasın. Çünkü kendisinden büyük bir hayır yolu kapanmıştır.

Sufileden birisi anlatıyor; Kürz b. Vebre’nin yanına vardım ağlıyordu:

“ neden ağlıyorsun. Yakınlarınından birinin ölüm haberini mi aldın?”

“ Hayır, daha kötüsü!”dedi

“Dayanamadım bir acı ve ağrınmı var ? “dedim

“Hayır, bundan da acı” dedi

“ Öyleyse nedir dedim, neyin var? Diye sorunca

“Kalbimin (Feyz) kapısı kapandı, üzerine perde çekildi, dün gece okumam gereken hizbi mi (Kuran ve zikri) okuyamadım. Bu ancak işlemiş olduğum yeni bir günahtan dolayı oldu.” Dedi

Sufiler “ gece rüyada ihtilam olmak, manevi bir cezadır demişlerdir.”

Bazen altında yumuşak yatak, yorgan gibi şeyleri serdiği ve içinde yattığı halde, ihtilam olsa dahi ve başka bir durumla ceza görmeyen kimseler vardır. Onlar âlim, güzel niyet sahibi, işlerin giriş ve çıkış yollarını bilen kimseler olduğu için böyle cezalara maruz kalmazlar. Nice uyuyanlar vardır ki, yüksek ilim ve güzel niyeti sayesinde geceyi ayakta geçiren kimseden öne geçerler.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın