Geylani’nin Ruhaniler Zümresini Arzulayanlara Vasiyeti

Bismillahirrahmanirrahim

Abdülkadir Geylani’nin Ruhaniler Zümresini Arzulayanlara Vasiyeti:

Bütün bedeninden uzaklaşma olmadıkça, bütün uzuvlarını terk etmedikçe, vücudundan, kulağından, gözünden, elinden, gayretinden, amelinden, aklından; Bedenine ruh girmeden önce sende var olan ve sana ruh üfürüldükten sonra sahip olduğun her şeyden ayrılmadıkça, ruhanileri içerisine girmeye heveslenme.

Çünkü bütün bunlar seni Rabbin’den engelleyen onunla senin arana perde olan şeylerdir.

Hani Halil İbrahim (as) şöyle demişti:

”İyi bilin ki alemlerin rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır” Şuara:77

Diğer mahlukatın yanı sıra kendi bütün vücudunu ve bedeninin parçalarını da yok say. Rabbinden başka bir şeye  varlık atfetme. Şu kadar ki şer-i sınırların dışına çıkma.

Bil ki, sen aldanıyorsun; şeytan seninle oynuyor. O halde şeriatın hükmüne dön, ona yapış, heva ve hevesini kov. Zira şeriatın şahitlik etmediği her hakikat batıldır yalandır.

Kaynak: Nehrul kadiriyye

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın