Geylani’nin Şeyh Ve Alimlere  Vasiyeti

Bismillahirrahmanirrahim

Geylani’nin Şeyh Ve Alimlere  Vasiyeti:

Abdulkadir Geylani şöyle demiştir: Bir şeyhin şu on iki hasleti, güzel vasfı edinmeden şeyhlik seccadesini oturması ve İnayet (inayet ::: (a. i.) : 1) dikkat, gayret, üzenime. 2) lütuf, ihsan, iyilik.) kılıcını kuşanması doğru değildir:

İki Haslet  Allah Teala’dan

iki Haslet Hz. Peygamber (sav)’den

İki haslet Ebubekir Sıddık (ra)’tan

İki haslet Ömer b. el-Hattab (ra)’dan

İki Haslet Osman b. Affan (ra)’tan 

İki haslet İmam Ali b. Ebi Talib (ra)’ten

Allah Teâlâ’dan olan iki Haslet: Settar( günahları Örtücü) ve Gaffar (Affedici)  olmaktır.

Hz. Peygamber (sav)’den olan iki haslet: Şefik ( şefkatli)  ve Refik( Kibar) olmaktır.

Hz. Ebubekir (ra) olan iki haslet:  Sadık( özü sözü bir) ve musaddık( doğru yu tasdik eden) olmaktır.

Ömer Bin Hattab (ra)’dan olan iki haslet: Doğruyu ve güzeli emretmek yanlışı ve çirkini engellemektir.

Osman bin Affan (ra)’tan olan iki Haslet: İnsanları doyurmayı sevmek ve gece İnsanlar uyurken ibadet etmektir.

İmam Ali Bin Ebi Talib (ra)’tan olan iki Haslet: Alim ve cesur olmaktır.

Bu manada Şeyh Abdülkadir Geylani bir şiiri İnşad (söylemek) etmiştir:

Bir şeyhte beş faydalı özellik yoksa o, cahillerin başına geçmiş sadece bir deccaldir.

Şeyh dediğin, şeriatın zahiri hükümlerini bilecek. Hakikat ilmini aslından araştıracak.

Kapısına geleni müjde ve misafirperverlikle karşılayacak Fakirlere sözde ve fiilde tevazu gösterecek.

İşte böyle birisi tam bir şeyhtir. Onun kadri yücedir. Haramı helalden ayırt eden bir alimdir.

Hem yolun yolcularını hemde kendi nefsini her türlü güzellik ve iyilikle süsleyendir o.

Kendisine Uyanlara Vasiyeti:

Kendisine uyan kimselerin şeriat ilimlerini, tıbbı ve sufilerin  ıstılahlarını/ kavramlarını bilmeleri gerekir. Hiç kimse bundan müstağni davranamaz. 

Şeyh Abdülkadir Geylani Dostlarına Şöyle Tavsiyelerde Bulunurdu:

“Olana tabi olun bidatler çıkartmayın. Uysal olun muhalif olmayın. Sabredin, sızlanmayın. Sabitkadem olun, bölücü olmayın. Ümit var olun, ümitsizliğe kapılmayın. Zikir üzerinde bir araya gelin, bölük pörçük olup dağılmayın. Günahlardan temizlenin, kirletmeyin ve kirlenmeyin. Nasihatinin sonunda da daima şunu derdi:

“Mevla’nızın kapısından ayrılmayın!”

Kaynak: Nehrul Kadiriyye

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın