Göbeklitepe’nin Sırrı

Göbeklitepenin Gizemi.

Göbeklitepe nerededir?:

Göbeklitepe Şanlıurfa’nın 15 kilometre kuzeydoğusunda Harran Ovası’nın Kuzey kenarında bulunan yermiş dağlarındaki Örencik köyü civarındadır.

Göbeklitepe Nasıl Keşfedilmiştir:

1983 yılında tarlasını süren çiftçi’nin bulmuş olduğu malzemeleri müzeye getirmesiyle. Kazı çalışmaları hız kazanmıştır.

göbekli tepede bulunan şekiller ile ilgili görsel sonucuŞanlıurfa Merkez Müzeler Müdürlüğü kimle anlaşarak buradaki kaza olayını gerçekleştirmiştir?:

1995 yılında Alman arkeoloji Enstitüsü ile anlaşarak. kazı çalışmalarına başlamışlardır ilk önce bölge 1. dereceden sit alanı çevrilmiştir.

Göbekli Tepe bölgesi çalışmaları nasıl başlamıştır ve ilk bulunan malzemeler nelerdir:

15 metre yüksekliğindeki höyük’te kazı çalışmaları 1995 yılında başlanmıştır. Kazılarda tarihi. M.Ö. 11 bin yıllarına  uzanan Neolitik çağdan kalma tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar dikili taşlar ve Üzerlerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürleri bulunduğu taşlar ortaya çıkartıldı.

Kazı bölgesinde 40 santimetre yüksekliğinde Bereket Tanrısı heykelinin bulunduğu yapıların en küçüğünün en az 12 metre uzunluğunda evlerin damları o dönemde T biçiminde 4 adet payanda direği üzerinde yükseliyor. Kalıntılar evlerin duvarlarının 1.4 metre kalınlığında olduğunu gösteriyor. Ayrıca Devrik vaziyette 9 metrelik bir taş bulundu Arkeologlar daha önceleri ilk konutlar olarak 7000 yıl önce Filistin’de Garnizon taşı tarzında inşa edilmiş kapısız penceresiz evler kabul ediyor. Göbeklitepe’den önce de Türk Arkeologlar çayönünde yaptığı kazılarda 9000’den kalma en eski dokuma  ortaya çıkarmışlar. (Bu tarihler tahminidir)

göbekli tepede bulunan şekiller ile ilgili görsel sonucuGöbeklitepe ile ortaya çıkan bulgular ve öne sürülen savlar nelerdir:

  • 12000 yıllık Yapı kalıntıları içerisinde insanoğlunun konut yapımına sanılandan daha çok önce başladığı ortaya çıkmış oluyor.
  • Mezopotamya’nın bütün uygarlıkların başlangıç noktası olduğu ortaya çıkmış oluyor.
  • Arkeolojik çalışmalarda insanlar daha önceden Neolitik çağda tarım toplumuna geçişten sonra oluştuğu kabul ediliyordu. Göbeklitepe’de bulunan bu kalıntılar bunu da çürütmüş oldu.
  • Buradaki buluntular piramitlerden 7000 yıl önce yapıldığını ortaya çıkartıyor söyleniyor.
  • Göbeklitepede yerleşmelerin avcı-toplayıcı toplum düzenine sahip oldukları ortaya çıkıyor.
  • Dünya üzerindeki en eski yapılar arasında bulunan İngiltere’deki Stonehenge’den 7000 yıl, Mısır piramitlerinden 7500 yıl, Malta Adasında bulunan tapınaktan ise 6500 yıl daha eski olanın Göbeklitepe olduğu ortaya çıktığını ifade etmektedirler.
  • Yapılan kazılarda insanların açlık ve korunma içgüdüsüyle değil, dinsel inanışları etkisi ile yerleşik yaşama geçtiğini göstermiştir denilmektedir.
  • Buluntular taş devrinde yaşayan avcı-toplayıcı insanların hayatta kalma günlük ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra doğayı anlamaya çalışması doğaüstü güçlerin ya da tanrının varlığına inanma, dinsel törenler için düzenli aralıklarla bir araya gelme eylemlerini gerçekleştirdiğini de göstermektedir.
  • O dönemde ölenlerin açıkta bırakıldığını, Kuşlar ve akrabalar tarafından yenildiğini ve böylece ölenlerin ruhlarının göklere çıktıklarına inandıkları anlaşılıyor.
  • İddialardan bir diğeri ise Adem ile Havva’nın burada yaşadığına dair iddiadır.

göbekli tepede bulunan şekiller ile ilgili görsel sonucuGöbeklitepe’deki  Tapınakda Bulunan Şekiller Nelerdir?:

Dinozor diyende, ördek veya turna diyenin de olduğu bir figür, Aslan, en çok görülen yılan figürü, domuz, tilki, Boğa, örümcek, H harf ve şekli, kadın figürü, akrep, Kartal veya vb., ceylan, koyun veya keçi, asya eşşeği, daire veya çember, yarım ay şekli

Sonuç Olarak:

İnsanlığın dünya tarihi dikkate alındığın söylenen rakamlar epey bir uçukluk arz etmektedir. Adem (as) insanın yeryüzündeki ilk temsilcisidir. İnsandan önce yeryüzünde yaşayan varlıklar var mıydı sorusuna evet deriz. Çünkü yeryüzü ehli olarak cinler yaratılmışlardır. Cinlerin, insandan iki bin yıl öncesine dayanan bir yeryüzü geçmişi vardır.

Peki nasıl oluyor da Göbeklitepe için dünyanın en eski yapısı denilmektedir. 16 bin kimi ise 9 bin yıllık bir tarihten bahsetmektedir.

Bugün ki bilimin kabulüne göre dünya 5 milyar yıl önce sıcak ve yoğun bir gaz kümesi idi, 4 milyar yıl önce ise koyu bir ateş topu elinde bulunuyordu. Hayat ise tek hücrelilerin ortaya çıktığı bir milyar yıl öncesine dayanıyor. Bu bir tahmindir arkadaşlar. Çağlar boyunca zamanın hep aynı aktığı ve sabit kaldığı düşünülerek bu tahmin yapılıyor.

Peygamber Efendimiz (as); “ Ben insanlığın. İkindi vaktinde geldim.” İbni Kesir Tefsiri 12.cilt s.6549. Diğer bir hadiste “ Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi geçmeyecek.” Suyuti- Ahmet Bin hanbel. buyurmuş.

Beyazıt’ı Bestami sabiler ve diğer üç semavi dinin mensuplarının dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunda ittifak ettikleri söyler.

Ehli sünnetin büyük hadis ve fıkıh âlimlerinden olan İmam Ahmed b. Hanbel birçok alimin  birbirlerinden naklettikleri bir hadiste. Peygamber (as)’ın kendisine kadar dünyada geçen zamanın 5600 yıl olduğunu bildirerek insanlık tarihinin başlangıcı hakkında önemli bir bilgi vermiştir.

Adem as. önce yeryüzünde başka bir insan versiyonu yaşamadığına göre  bu tarih yanlış ve tarih tekrar gözden geçirilmelidir.

Rus arkeolog ve araştırmacılar çok  ileri giderek asıl ev sahiplerinin uzaydan geldiğini ve zaman içerisinde dünyamızda yerleşerek uygarlıklar kurduklarını  ileri sürmüşlerdir. Adam biraz daha oturaklı sallaması gerekmezmiydi diyesim geliyor. Uzaydan buraya gelen medeniyetin teknolojisi, farz edelim ki öyle kalkıp da bu şekilde bir yapıyı ilkel bir biçimde mi sizce inşa ederdi.

Dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğinde ileri sürmüştür. Biz istiyoruz ki evet dünya tarihi düzgün yazılmalı yanlışlık hat safhadadır. Göbeklitepe Asurluların ilk dönemleri Adem as. vefatından 300 yıl sonrası yapılmış bir gökyüzü rasat ve kahinlik merkezidir. Dini bir boyutu yoktur. Mitolojik tanrılar, çoklu tanrı ve kahinlik sistemi ve büyücülük yapısının olduğu bir yerdir.  Göbeklitepe’nin bulunduğu yer manyetik alanı kuvvetli olan yerlerden biridir.

göbekli tepede bulunan şekiller ile ilgili görsel sonucuAmatör bir arkeolog olan Alfred Watkins (1855-1935) İngiltere’de olması muhtemel Roma yolları çalışmasını yaparken eski çağlardan bu yana insanoğlunun yerleşim yerlerini seçerken özellikle mabetlerini , yollarını ve binalarını dünyanın enerji yolları üzerine inşa ettiklerini ilk kez ileriye sürdü. Bunu nedeni bu yollar üzerinde oluşan manyetik enerjiden maksimum seviyede yararlanılma isteğinden kaynaklanmaktadır.

Burada Adem as. ve eşi yaşamıştır diyenler yanılmaktadırlar. Kahinlerin gökten haber alma çalışmaları yaptıkları bu yerde, aynı zamanda o devrin oluşturulan ritüellerine uygun törenler yapılmakta idi. Buradaki hayvanların hepsini inceleyin mesela: Tilki yalnız avlanmayı seven ve en iyi manyetik alanı bulan bir hayvan özelliğine sahiptir. Yılan dili ile yönü bulur termal ısı manyetik alanın olduğu yeri bulma özelliğine sahiptir. yer altının tanrısı olarak mitolojide nitelendirilmektedir. Koyun ve keçi ölümsüzlüğün simgesi olduğu ifade edilmektedir. Akrep vb. hayvanların hepsini inceleyin.

Orada bulunan çember şeklinde bir taş olmalı o taş güneş ve ay hareketlerinin dikili taşlar üzerinde yansımasını sağlayan bir yapı oluşturur buda havascıların zaman kollama teorisi gibi onlarlarla zamanın vakitlerini bu şekilde belirliyor ve ona göre kahinlik ve insan kurban etmeye varıncaya kadar bir yol çıkarıyorlardı.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın