Gökyüzünün Yaradılış Hikmeti

Yüce Allah CC. buyuruyor:

“…gökyüzünü bir bina kıldı…” Bakara:22

“…Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur…” Bakara:29

rasat ne demek ile ilgili görsel sonucu“Böylece İbrahim’e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.” Enam:75

“Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler.” Yusuf:105

“Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti…” Rad:2

“Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak…”Hicr:14

“Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.” Hicr:16

“Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık…” Hicr:22

“Dedi ki: “Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen-sözü bilir; O, işitendir, bilendir.”Enbiya:4

“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık…” Enbiya:32

“Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden (Allah) ne Yücedir.” Furkan:61

“…göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran …” Neml:25

“Sur’a üfürüleceği gün… göklerde ve yerde olan herkes artık korkuya kapılmıştır…” Neml:87

“Gerçek şu ki, Biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar…”ahzab:72

“…gökten ineni ve oraya çıkanı bilir…” Sebe:2

“…gökyüzünü bir bina kıldı…” Mümin:64

“…yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık)…” Fussilet:12

“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır…” Fetih:7

“O gün gök, sarsılıp çalkalanır.” Tur:9

“Göklerde nice melekler vardır ki…”Necm: 26

“Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;” Rahman:37

“…Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır…” Munafikun:7

Şu alem vasıflandıramadığımız bir boyut, düşünüldüğünde sonu olmayan ve bizim için belirsizlik taşıyan yapıya sahiptir. Gök, direksiz tutturulmuş bir tavan gibi, Yeryüzünün hazineleri gibi onunda hazineleri mevcuttur. Birçok ayette gökyüzü ve yeryüzü birlikte zikredilmiştir. kainatın bir parçası olan bu iki yapı çeşitli güzelliklerle süslenmiştir. Yeryüzü; Ağaçlar, denizler, nehirler, Dağlar vb. Gökyüzü; yıldızlar,galaksiler, meteor taşları, gezegenler, güneş, ay vb. varlıklarla süslenmiştir.

Gökyüzü koruyucu bir mahiyetinin yanında, aynı zamanda da azabın geldiği cihettir. Helak olan kavimlerin gökten ateş, Rüzgar, Gökten yağan taşlarla, Sesle yok edildikleri anlatılmaktadır.

Tatlı su gökten aşılayıcı rüzgarlarla insan ve tüm varlıklar için indirilir. Gökyüzünde gerçekleşen hava hareketleriyle buharlaşan su bulutlara çekilir.

rasat ne demek ile ilgili görsel sonucuMavi gökyüzü insanı rahatlatan bütün ruhi yöneliş cihetidir. Gece olunca gökyüzü kandillerle süslenmiş bir muhabbet yumağıdır. Asırlarca insanların hep yönelişleri gökyüzüne doğru olmuştur. Rasat ve astronomik hesaplamalar  gezegenlerin hareketlerini gözleyip yorumlar çıkarmaya çalışmışlardır. Kahinlerden bazıları cinler aracılığı ile bazıları da astroloji yolu ile  yıldız ve gezegen hareketlerinden yola çıkarak ilerde olacaklar hakkında kehanette bulunmuşlardır.

Günümüzde İnsanlık geleceğini Gökyüzünde aramaktadır. Bütün çalışmalar bu yönde sürdürülmekte yeryüzü artık insanoğlunun ihtiyaçlara karşılık verecek durumdan çıkmak üzere algısı yapılmakta, dengeyi bozan ülkeler ve onların modern lejyonerleri olan kapitalist para baronları gökyüzünde delik açtılar şimdide uzayda üst kurma çalışmalarına başladılar. Gökyüzünde kurulacak yaşam ünitesinde yaşamak isteyen elit bir tabakayı uzaya taşıma başlayıp yeryüzünü tarımsal ve atık alanı olarak kullanmaya başlayacaklar. Dengeyi bozmak için her türlü yolu deniyorlar.

Ä°lgili resim

 • Gökyüzü çeşitli kademelerden (katlardan) oluşmaktadır
 • gökyüzünün birinci seması yıldızlarla, bulutlarla ve bazı tabakalardan oluşmaktadır. Bu tabakaların dünyada insanların yaşaya bilmesini sağlayacak bir koruyucu tavan gibidir.
 • Aşılayıcı rüzgarlarla yağmur oradan iner bu nebatatın yeşillenmesine olgunlaşmasına vesile olur
 • Gökyüzünün hazineleri vardır. Gezegenler, madenler, su vb.
 • Gökyüzünün iniş ve çıkış yolları vardır
 • Gökyüzünde belirlenen akış, yeryüzünde günlerin, (gündüz ve gecelerin) aylar ve seneler oluşur
 • Gökyüzünün tabakaları sayesinde güneş ışınları süzülerek zararsız hale gelir
 • Gökyüzünde bulunun yıldızlar yol gösterici bir özellik taşır.
 • Gök sema gök ehli tarafından korunmaktadır
 • Gökyüzünün yedi kattan oluştuğu en üst gök tabakasına ulaşmanın elli bin yıl sürdüğü bildirilmiştir.
 • Bütün sesler gökyüzünde dolaşmaktadır.
 • Bazen dünyanın çeşitli bölgelerinde gökten sesler duyulur bunlar gezegenlerin dönüş sesleridir. Tabakalar yalıtım vazifesini yapmaktadır.
 • Gökyüzünde; Güneş, Ay, Gezegenler, Galaksiler,Yıldızlar, Takım yıldızları,Süper novalar ve Bulutsular (Nebula), kuyruklu yıldızlar,Gök taşları, Yapay Uydular ve ISS (insan yapımı) bulunur.

yere göçme ve obruk ile ilgili görsel sonucuDaha bilmediğimiz hikmetleri muhakkak vardır. Hüzünlerimizin ve kederlerimizin bazen gökyüzüne bakarken azaldığını ve hafiflediği görürüz. İnsan duygusal karışıklık yaşadığı zaman birçok vesvese ile karşılaşır. Ellerini açıp semaya doğru yöneldiğinde orada sizi rahatlatacak bir duygunun sizde hakim olmaya başladığını hissedersiniz. Allah’a yönelişin verdiği bu duygu sizi rahatlatır. Duaların kıblesi gökyüzüdür.

Kader çarkı yaratılmış ne varsa yavaş yavaş öğütmekte, sonuçta her şey kendisine takdir edilen zamanda yok olacaktır. Gökyüzü söndürülmeden önce kırmızıya bulanacak, yeryüzündeki sallantılar gibi gökyüzüde çalkanacak, gök tavan kısım kısım dökülmeye başlayacak, kapılar açılacak, Eritilmiş bakır gibi erimeye başladığında yeryüzünde de obruklar olmaya başlayacak. Sonuçta mülkün sahibine dönüş başlayacaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın