Göz Değmesi Ve Nazarlık

Bismillahirrahmanirrahim

Nazar genellikle daha çok zarar verici etkiye sahip göz ve bakışla ilişkilendirilsede her hangi bir canlı yahut objeye yönelik hayranlık ve övgü sözlerini de kapsar. Nazar inancı eski din ve uygarlıklarda da bilinmekteydi…

Bu yönüyle nazar, evrensel bir kavram ve inanıştır. Nazar, esasen kıskançlık veya beğeni dolu bir bakışla ortaya çıksa da güzel bir insanı yahut bir şeyi tedbirsizce övme sonucunda da oluşabilmektedir. Bazen insanın bu yolla kendine, eşine, çocuklarına, eşyaya ve hayvanlara zarar vermesi mümkündür.

Nazarın, bilhassa bebeklerin, çocukların ve kadınların (özellikle gelinler ve hamile kadınlar), besili çiftlik hayvanları, meyve veren ağaç ve ekinlerin, yeni eşya ve binaların üzerinde etkili olduğuna inanılmıştır. Birçok insan, potansiyel olarak nazar gücüne sahip olduğundan, nazarı dokunan her kişinin kötü niyetli olmadığı tarzında görüşler de mevcuttur.

Abdullah bin Abbas Ra. dan rivayetle; Resulullah sav şöyle buyurdu;“Göz değmesi haktır eğer bir şey kaderin önüne geçebilecek olsaydı, göz değmesi geçerdi, yıkanmanız istendiğinde yakınınız” Müslim

Hadiste geçen yıkanmanız istediğinde yakınınız ikazı gözü değen kişi biliniyorsa o kişiye normal abdest aldırılır ve bu abdest suyu ile nazar olan kişi yıkanır.

Ebu Hureyre Ra. den rivayetle;“Resulullah sav şöyle buyurdular;” Göz değmesi gerçektir bunun gerçekleşmesinde şeytan ve insanoğlunun hasedi (kıskançlık)duygusu bulunur.” Ahmed.

Göz değmesinden kurtulmak için Ebu Davud ta kitabut tahare bölümünde nazarlık takılması ile ilgili bir hadis vardır. Cahiliye Arapları nazarlıklar takarak bu şeylerin göz değmesini ve bazı kötülüklerin kendilerine dokunmasını engellediğine inanırlardı. İslam bunu yasaklamıştır.

Ebu Davud Ra. “ … Ey Ruveyfi! Olur ki sen benden sonra yaşarsın benden insanlara bildir ki, sakalını örgü yapandan, nazarlık takandan ve hayvan pisliği ile veya kemikle taharetlenenden Muhammed sav beridir.”

“Bir kimse hoşuna gittiği ve çok beğendiği bir şeyi gördüğünde  “Maşallah la kuvvete illa billah “ dese ona herhangi bir zararı dokunmaz.” Bezzar ibni sunni, enes bin malik.

Ebu Said Hudri Ra. den rivayet etmiştir.

“ Resulullah sav cinlerin ve insanların göz değdirmesinden Allaha sığınırdı. Muavvizeteyn (Felak ve Nas)inince bunları okumaya başladı ve diğer sığınma ifadelerini terk etti.” İbni Mace

Resullulah sav şöyle buyurdu;“Rukye ancak göz değmesinden, zehirlenmeden ve kesilmiş kandan dolayı yapılır.” Ebu Davud Kitabut tıp Rukye hakkında

Bir başka rivayette nemle hastalığından da bahsedilmektedir. Nemle vücutta çıkan bazı yaralara Rukye yapılınca Allah’ın izniyle geçer İnş.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın