Güneşin Yaradılış Hikmeti

Güneşin Yaradılış Hikmeti

Yüce Allah Şöyle buyurmaktadır:

  •  “O…Güneş ve Ay’ı bir hesap (ile) kıldı…”En’am:96.
  • “Gerçekten sizin Rabbiniz…Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir.”Araf:54
  • “Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur…”Yunus:5.
  • “Allah O’dur ki…güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Rad:2
  •  “Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.”Nahl:12
  • Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.”Enbiya:33
  • Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir…”Yasin:38
  •  “Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.”Rahman: 5
  • Güneş ve ay birleştirildiği zaman;”Kıyamet: 9
  • Güneş, köreltildiği zaman,”Tekvir: 1

Güneşin yaratılışının birçok gizli hikmeti mevcuttur. Gecelerin ve gündüzlerin  birbirini takip etmesi belirli konaklarda durması bu hikmetlerden sadece birisidir. Düşünün hep gece olsa idi hayat ne kadar karanlık olurdu. Dünyada insanlar geçimlerini sağlamak içine kadar zorlanırlardı. Işığın ve karanlığın ayrı ayrı değerleri vardır.

“De ki: “Hiç düşündünüz mü, eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah’tan başka size ışık getirecek bir tanrı var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz!” Kasas:.71

güneşin yaradılış hikmeti ile ilgili görsel sonucuKaranlık bir dünyada yeşilin, kırmızının, mavinin ne önemi kalırdı. Allah akıl nimetini hikmetin anlaşılması içinde kullanılmasını istemektedir.”Andolsun, Biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.” Ankebut:35  Aklı olan her mükellef  kuranın hikmetlerini iyice düşünmelidir. Tefekkürle üzerinde düşünülen ayetlerden taşıdığımız ruhun, manevi kuvvet bulması sağlanmış olacaktır.

İnsanoğlu hırsla sarıldığı bu dünyada büyük uğraşlarla imar ettiği bu alemi terk etmek zorunda kalacaktır. Yediklerin içtiklerin sana sadece taktir edilen vakte kadar verilen birer rızıktı. Onlarında hesabı olacaktır. Demek ki hesap sadece insan için değil ay ve güneş içinde takdir edilmiştir.

Güneş ışınları yeryüzüne eğilimi ile mevsimlerin oluşması, bitki örtüsünün bundan istifade etmesi çiçeklerin ve yenilen tüm bitkilerin gelişip büyümesinde etkisi mevcuttur. Bitmek bu enerji insanların elektirik ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılmaktadır.

Hergün farklı bir seyir izleyen güneş tam yerinde kendine emredileni boğun eğerek yapmaktadır. Biraz yörüngede sapma olsa dünya ya donar yada kavrulurdu.

Dünya üzerindeki su dengesi onunla bir sisteme oturur. Her şeyi kararında yaradan zamanı geldiğinde onu kıyamet alameti olarak insanların önüne çıkaracaktır. Güneş battığı yerde tekrar doğacak ve onun ışığı söndürülecek güneşle ay bir araya getirilecektir bunların hep bir hesapla olduğu akıl sahiplerine ikazla anlatılmaktadır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın