ĞURABİYYE FIRKASI

Ğurabiyye: Bu gurup da aşırı fırkalardan biridir. Bunlar, Sebeiler gibi Hz. Ali’yi ilahlaştırmamış! her sahada Onu hemen hemen Hz. Muhammed (S.A.V.)`den üstün saymışlardır.

Bunlar, peygamberliğin aslında Hz. Ali`ye ait olduğunu, fakat Cebrail`in, hata ederek Hz. Ali yerine Hz. Muhammed`e geldiğini iddia ederler.

Bunlara «Kargacılar» anlamı­na «Ğurabiyye» denilişinin sebebi; bunların, «Karganın kargaya benzediği gibi Hz. Ali de Hz. Peygambere benzer» demeleridir. Alimler, bu tutarsız sözü çürütmüşlerdir. Bu alimlerden biri olan İbn-i Hazm de «Fisal» adlı kitabında bu sözün manasız olduğunu ortaya koymuştur. Aslında bu söz, tarihi bilmemek ve gerçekleri çiğnemekten başka birşey değildir.

Hz. Peygamber`e peygamberlik geldiğinde Hz. Ali, dokuz yaşında küçük bir çocuktu. Peygamberlik gibi ağır bir vazi­feyi yüklenecek yaşta değildi. Dokuz yaşındaki bir kişi dinen sorumlu bile değildir. Nerde kaldı ki dini insanlara tebliğ edecek güçte olsun!..Yukarıdaki iddianın, gerçeklere ters düşmesine gelince; Hz. Âli (R.A.) fiziki yönden Hz. Muhammed (S.A.V.)`e benzemiyordu. Her birinin kendisine mahsus bir vücut yapısı vardı. Buna rağmen, fiziki bakımdan tamamen birbirlerine benzediğini farz etsek bile Hz. Mu­hammed (S.A.V.)’e peygamberlik gönderildiği anda bu benzerliğin mevcut olduğunu iddia etmek, efsaneden başka birşey değildir. Çün­kü kırk yaşındaki olgun bir kişi ile dokuz yaşındaki bir çocuğun birbirlerine benzemeleri imkansızdır. O halde nasıl olur da Cebrail, olgun bir kişi ile çocuğu birbirinden ayırdedemez? Yine, nasıl olur da «Karganın, kargaya benzediği» derecede Hz. Ali, Hz. Muhammede benzemiş olur?

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın