Güvensiz, kaygılı, nefret ve huzursuz kalpten kurtulmak

Kalbi hastalıklardan kurtulmak için İlmin önemi

Kalp; Gönül, duygu, düşünce, ruh, akıl, vicdan hepsine birden ortak ad olarak kullanılır. Kalp kendine bağlı duyu organlarıyla birlikte gerçekleri araştırma ve bulmada önemli bir vasıtadır. Duyularını düşünce ve aklını birlikte harekete geçirerek gerçeği kavramada isabet geliştir.

Ölümlü ve bir sonu olan insan tutkularına olan bağlılığı neticesinde gerçekleri sonuçlandıramamaktadır. Tutkuları hedefe ulaşmasına engel olur kalp kararır. Yıllarca elde edilen bilgiler tutku ile bağlılığı gerçekleştirmeye engel olur. 

Yaratılan her canlının bilgisi sonsuzdur. Her zaman yeni bir bilgi onun hayatına girer ve her bir düşüncesini alışılmış olan hayatını değiştirir. İnsana öğretilen eşyanın ismi zamanla onun faydasına olması gerekirken bazen ona zarar vermeye başlar. Halbuki Allah’a yönelen biri ilmini artırdıkça mutlu, şevkli ve muhabbetli olması gerekir. Alınan bilgi yeryüzünde ve Allah’ın mülkünde ona teslim olmayı gerektirir. İnsan elde ettiği bilgiyi çıkarları için kullanınca, bencil olup nevri dönünce, kıskançlıklara kalıp boğulurcasına batarsa bu yaklaşım ona verilen bilgi nimetini kirletmekle sonuçlanır. Birçok buluş gerçekleştiren bilim adamının buluşları ilk önce masum, sonrasında ise insanlık için bir silah ve ölüm makine dönüşmesi gibi. 

Salihler, Allah’ın ayetlerine ve Resulullahın sünneti teslim olmakla mutluluğu yakalamanın yolunu tutmuşlar bilgininde kirlenmesini önlemişlerdir. Allah’a yönelenler kalplerini bir kıskaca almışlardır. O kıskaç onların dünyada mal ve mülk edinme tasasından, hem de ahiret saadetleri engelleyecek hatalara düşmelerinden kurtulmalarını sağlayacaktır.

Bilgi insanın sapma yaşamasını engelleyen bir silahtır. Kuşkular yeri geldiğinde sizi araştırmaya ve doğruya iletebilir. Ama her şeyden kuşkulanan bir yapıya dönmüş bir insan normallikten uzaklaşmıştır. 

Toplumumuza kazandırılan ilim yuvaları ile çoğalan ilim talebelerinin bu toplumda bir değişimin ortaya çıkmasında katkısı olması gözlemlenmesi gerekirken cinsiyet problemi yaşayan, uyuşturucu kullanan vb. gibi sapmalar yaşayan bir toplum yapısına doğru hızla gidilmekte. Bilgi insanın vatanı, milleti ve kendisi için bir yarardan çok zarara dönüşmesine katkı sağlamıştır. Olaylar karşısında kaygımız artmakta bunun için geliştirilen çözümler toplumumuzla çatışıyor ise kaygı artık yerini yıkıma bırakır. Çözüm için sunulan bilgi kaygı ve yıkımı engellemeli ki çatışmalar bitsin.

Davranışlarda  meydana gelen sapmalar insanların psikolojilerini bozulmuş bunun akabinde kültürel yapı değişim yaşamaya başlamıştır. İnançlarda değişim, inatçılıkla gelen körlük, ihtiyaçların kanaatten doyumsuzluğa geçiş yapması, ihtirasların çoğalması, Birbirimize tahammül edememek gibi birçok bozukluk. 

Bireyler sağlıklı bir eğitimle alacakları bilgi sayesinde sosyolojik ve kültürel sapmalardan kurtulup inançlarında da sapmadan kurtulur. Yoksa ne kadar kültürlü olsa da sapmanın en başında okumuş ilim görmüş bir sapkın olur.

“Akıllarınca Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayınız” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler.”  Bakara 9-11

Zekası ilmi fazlada olsa bazen insanlar aptallık yaparlar. Eksikleri kalplerini ilahi yapının kendilerine bahşetmiş olduğunu bilgiden mahrum bırakılmasıdır. Dengesi bozuk olanlar etraflarında olup biten olaylar karşısında yorumları bile doğru yapamamakta onun yerine kendisinde oluşan körlükle hatadan bir başka hataya düşmektedir. Sorunlara çözüm bulmak yerine yıkıcı olmak bu kalpler için daha mantıklı gelmeye başlar. Kendi toplumları ile uyumları kalmaz onları aşağılamaya hakir görmeye ve hakarete varacak kelimeler kullanmaya başlarlar. Aslında kendilerindeki yetersizlik dışa vurumu devrimci, özgürlükçü daha bilgili gibi yansıtmanın arkasına sığınırlar. 

Eksik ve yetersiz bilgi akışı ile yetiştirilen nesillerin kalpleri sadece kan pompalayan et parçasıdır. Bilgi İlahi bir lütuftur bu bilinçle hayat değer kazandığı gibi et parçası gönle dönüşür. Onunla sever onunla hissedersiniz, bilgi o zaman sizi mutlu ve huzurlu eder. Kirlenmiş bilginin eğitim sistemine katkısı istisnalar hariç mutsuzluk ve huzursuz bir toplum ve insandır. 

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: “De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da Allah hepsini bilir.” (Âl-i İmrân, 29)
Rasûlullah (sav) buyurdular:  “Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur; bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.” (Buhârî, Îmân 39; Müslim, Müsâkât 107, 108)

Kalbinizi ihmal etmeyin İlimle, o ilmi verenin adını anmakla, kalbinizi diriltin…. 

MDD

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir