HAC VE UMRE AMELLERİ

Hacla İlgili Ameller:

Bunlar on adet olup aşağıdaki gibidir.(el-Kavâninü’l-Fikhiyye, 131-135)

ihram ile ilgili görsel sonucuİhrama girmek:

Bununla birlikte hac veya umreye ya da ikisine birden niyet etmek, Bunun için de: “Niyet ettim hac veya umreye ve bu sebeple Yüce Allah için ihrama girdim” diyecektir. Şayet başkası adına hac veya umre yapıyorsa bu durumda: “Niyet ettim filanca adına hac veya umreye ve bu sebeple Yüce Allah için ihrama girdim” diyecek ve daha sonra iki rekat ihram namazı kılacak ardından telbiye getirecektir

 

Keda’:

Mekke’nin en yüksek noktasıdır ve Mekke’ye giriş buradandır. Sonra Mescid-i Harama Beni Şeybe kapısından girilir ve daha sonra da Rüknül Esved’den başlanarak kudüm tavafına geçilir.

Tavaf:

Bu da üç çeşittir: Kudüm, ifada ve veda.

Say:

Safa ile Merve arasında sa’y, yani koşmak,

Arafat ve Mina’da vakfe:

Teyriye günü olan Zilhicce’nin sekizinci günü Mina’ya çıkılır, orada öğle, ve ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılınır. Namazları kılındiktan sonra gecelenir Güneş doğduktan sonra Arafat’ta gidilir, Nemre mescidinde veya başka bir mescitte imamla birlikte kılınan namazda öğle ve ikindi namazları birleştirilir, en sonunda da herkesle birlikte Arafat’ta vakfe yapılır.

Müzdelife’de gecelemek:

Burası, Mina ile Arafat arasıdır. Hacılar, bayram gecesi kızıllık kaybolduktan sonra ulaştıklarında Müzdelife’de akşamla yatsı namazı birleştirerek kılarlar. Sabah namazını da Müzdelife’de Meş’ar-i Haramda kılarlar. Bu münasebetle dua ve niyazda bulunmak için vakfeye yaparlar ve sonra güneş doğmadan önce Mina’ya hareket ederler.

Ä°lgili resimCemrelerin atılması (veya şeytan taşlamak):

Hacılar, Kurban bayramı günü Mina’da birinci Akabe cemresini (büyük şeytan) atarlar. Yedi adet çakıl taşından ibaret olan bu cemre, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra atılır.

Diğer üç cemre de yine Mina günlerinde atılır. Bu günlerse bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir. Her cemre yedi çakıl taşından ibarettir. Zeval ile güneşin batışı arasında önce birinci (küçük) cemreden başlanır ki, bu da Arafa tarafında Mescidül-Hayf yakınındadır. Sonra orta cemre ve daha sonra da Akabe cemresinin taşı atılır.

Saçı, tamamen kesme veya kısaltma:

Tıraş erkekler için en faziletli olanıdır. Kadınlar tıraş olmaz, ancak biraz kısaltabilirler ve bütün saçlarından parmak ucu kadar bir kısım keserler. Tıraş sırasında dua edilir. Bu da Akabe cemresi atıldıktan ve eğer varsa kurban kesildikten sonra kurban bayramı günü gerçekleştirilir. Sonra Mekke’ye gelir böylece farz olan ifada tavafını yapar.

Kurban kesmek:

Cemre atışından sonra kurban kesilir. Tıraş kurbandan önce olabileceği gibi, kurban da cemreden önce kesilebilir. Aynı şekilde, güneş doğmadan önce de kurban kesmek caizdir.

hacla ilgili ameller ile ilgili görsel sonucuVeda tavafı:

Bu tavaf, Maliklere göre müstehap, cumhura göre ise vaciptir. Mekke’de ikamet edenler bu tavaftan sorumlu değillerdir. Ayrıca, ifadan sonra aybaşı olan bir kadın, Malikîlere göre veda tarafından önce çıkar.

 

Umre’de Yapılan İşler:

Bunlar da dört tane olup şunlardır: İhram, tavaf, Safa ile Merve arasında sa’y ve saçını tıraş yahut kısaltma.

Peygamber (a.s)’ in Umresi:

Buhari, Müslim ve Ahmed’in rivayetine göre Hz. Enes şöyle diyor:  “Peygamber (a.s) dört defa umre yapmıştır.( Bunun bir benzeri de Buhari ve diğerlerince Hz. Aişe ve ibni Ömer hadisleriyle sabit olmuştur.) Haccı ile birlikte yaptığı dışında diğerleri Zilkade ayına rastlar. Bunlar: Hudebiye’den yaptığı umre, bir sonraki yılda yaptığı kaza umresi, Huneyn ganimetlerini taskim ettiği Ci’rane’den yaptığı umre ve haccı ile birlikte yaptığı umrelerdir. ” Bu dört umre; hicretin altıncı yılında Beytü’l-Haram’ı ziyaret maksadıyla yaptığı Hudeybiye umresi, yedinci yılda yaptığı kaza umresi, Mekke ile Taif arasında bulunan ve Mekkeye üç gece uzaklıktaki Huneyn vadisindeki Ci’rane mevkiinden sekizinci yılda yaptığı ve dokuzuncu yılda haccı ile birlikte yaptığı umrelerdir.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın