HAC VE UMRE ZAMANI İLE MİKATLARI

Hac Ve Umrenin Vakti.

Haccın Vakti:

Haccın belirli bir vakti vardır. Kuranı Kerim’de şöyle işaret ediyor “Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir…” Bakara 189. “Hac bilinen aylardadır….”Bakara 197. Yani büyük çoğunlukla bilinen aylar. Hac ayları Şevval, zilkade ve zilhiccenin ilk on günüdür.

Umrenin vakti:

Alimlerin ittifakı ile Hac ayları da dahil olmak üzere yılın bütün günlerinde Umre yapılabilir.

Birden Fazla Umre Yapmak:

Cumhura göre yılda birden fazla umre yapmak mekruh değildir. Buna göre yılda defalarca umre yatmakta bir beis yoktur.

Umre’nin Mekruh Vakti:

Hanefilere göre Arafat’ta vakfe günü, kurban bayramı günü ve bayramın izleyen üç teşrik günü umre yapmak tahrimen mekruhtur. Bunun sebebi günlerin Hac günleri oluşudur.

Hac Ve Umrenin Mekan Mikatı:

Mikat lügatte” sınır” anlamına gelir. Şer’i dilde ise, belirli bir ibadet için belirli yer ve zaman anlamınadır. Buna göre bir kimse Mikatı ancak hac ve umre ihramı ile geçebilir.

Mekke’de ikamet edenlerin mikatı:

Mekkelilerle dışarıdan Mekke’ye gelmiş fakat orada ikamet edenlerin mikatı hacda harem’dir. Yani Mekke’nin kendisidir. Hac dışında Hill bölgesinden ihrama Cirane mescidi, Ten’im  Haremin dışında (Hill)oturanlar için  oturdukları evleri yahut evleriyle Harem arasında diledikleri herhangi bir yerdir.

mikatlar ile ilgili görsel sonucuEvleri Belirlenen Mikatlar Dışında Bulunanlar:

1-Medinelilerin Mikatı:

Zülhuleyfe (Ali kuyuları)dir. Medine’ye 6 Mil ve Mekke’ye 10 merhale uzaklıkta olanbu mikat mahalli en uzak noktada bulunan mikat mahalli olarak bilinir. 1 merhale = 2 berid = 45480 m 10*45480=455 km

 2- Şam, Mısır ve diğer batıdan geleceklerin mikatı:

Cuhfe (rabiğ)dir. Mekke’ye 3 merhale uzaklıkta bir yerdir. Günümüzde Şamlar hem Medinelilerin mikatına, hem de bu mikata uğradıklarında söz konusu iki ihram yerinden istediklerini tercih edebilirler.

3- Iraklıların ve diğer Doğu bölgelerinden gelenlere mikatları:

Zat-ı ıraktır Burası Mekke’nin kuzey doğusunda ve 2 merhale uzaklıkta akik vadisinde bulunan bir köydür.

 4- Yemen ve Hindlilerin Mikatı:

Yelemlemdir. Mekke’ye 2 merhale uzaktadır ve güneyinde bir Dağdır.

5-Necit ve Kuvveytlilerin mikatları:

Karnulmenazil’dir. Mekke’ye 2 merhale uzaklıkta bir dağdır. Buna aynı zamanda karnussealib de denir.Eğer Hac aylarında rastlanıyor ve kendisinden emin bulunuyorsa ihrama kendi beldesinden girmesi en faziletli olanıdır.

Mikat yerlerinden ihramsız geçmenin cezası:

Eğer bu kişi mikata döner ve telbiye getirirse kendisinden kurban borcu düşer. Telbiye getirmediği takdirde kurban düşmez. Çünkü Mikattan sonra ihrama giren birine İbn Abbas “Mikata dön ve telbiye getir. Aksi halde haccetmiş olmazsın.” demiştir. Buradan anlaşılıyor ki mikattan telbiye getirmek kaçınılmaz bir vaciptir ve bunun hep dikkate alınması gerekir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın