Haccı Temettü

Temettü haccı:

Temettü Umre İhramı ve Umre fiillerini veya çoğunu Hac İhramı ve fiilleri ile Hac aylarında birleştirmek bütün bunları bir araya getirmektir.

Temettü Nasıl Yapılır:

Mikat mahallinde Umre niyetiyle ihrama girer. İki rekat namazını kıldıktan sonra  niyet eder. Daha sonra Mekke’ye girerek umre için tavaf yapar, Sa’y eder, sonra tıraş olur ve saçlarını kısaltarak umre ihramından çıkar. Mekke’de ihramsız olarak ikamet etmeye başlar. Bol bol tavaf eder.

Terviye günü olduğunda. Mescidi haramdan ihrama girer. Önemli olan  ihrama haram bölgesinde girmesidir.

Terbiye gününden önce ihrama girmek için ne kadar acele edilirse daha güzel olur. Temettû’ya niyyet eden mükellef); Müfrid’in (Hacc-ı İfrad’a niyyet eden kimsenin) haccı gibi edâ eder. Ancak mütemetti, kudûm tavafı yapmaz. Remel’i ziyaret tavafında yapar, tavaftan sonra sa’y eder. Şayed bu mütemetti; hacc için ihrama girdiği zaman kudûm tavafı yapsa ve sa’yi edâ etse, ziyaret tavafında remel yapmaz. Kudûm tavafında remel yapması ve yapmaması müsavidir. Bu kimse ziyaret tavafından sonra sa’yi de edâ etmez. Fethul Kadir’de de böyledir. Allahû Teâla (cc) kendisine umre ve hacc ibadetlerini edâ etme nimetini ihsan buyuduğu için; mütemetti’nin şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Feteva-ı Kadıhan’da da böyledir. Mütemetti kurban kesinceye kadar tıraş olmaz” hükmü kayıtlıdır. Kurbanlık bulamadığı takdirde, hacc’dan önce üç ve memleketinde döndükten sonra yedi gün olmak üzere on gün oruç tutar. Mekke halkı için Hacc-ı Temettû ve Haccı Kıran yoktur. Onlar için sadece ve sadece “Hacc-ı İfrad” sözkonusudur.( Emanet Ehliyet- Y. Kerimoğlu)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın