Hak Teala’nın düşmanları ve Zerre Miktarı İman 

Hak Teala’nın düşmanları ve Zerre Miktarı İman 

Şu kısacık dünya hayatı için ebedi hayatı harcayan insan! İyi dinle bak bakalım kimler Allah Teala’nın düşmanıdır. Allah Teala azze ve celle, kıyamet gününde ferman buyurur:

– Hani benim düşmanlarım nerede getirin onları!..

 Cebrail Aleyhisselam niyaz ederek şöyle der:

–  Ya Rab!  senin düşmanların çok,  hangilerini irade buyurursunuz?

Hitabı izzet varid olur:

– Hani o sokaklarda sarhoş olup yürüyenler ve tövbe etmeden ölenler. Hani benim haram dediğim şeyleri işleyenler. Hani kendilerine mahrem olmayan kadınlarla güzel vakit geçirenler. Hani benim salih kullarımı hor görüp incitenler. Hani benim emreylediğim zekatlarını vermeyenler. Hani benim farz kıldığım şeyleri terk edenler. Getirin hepsini ve cehenneme atın…

Ey Aklını başına devşirmeyen kişi! Birkaç günlük fani dünyanın zevk ve lezzeti için kendini ahiret nimetlerinden uzaklaştıran akılsız. Mevla’nın buyurmadığı ve hoşlanmadığı yerlere gitme oralarda vakit geçirmek için can atma. Mevla’nın buyurduğu ve sevdiği yerlerden yüz çevirme ta ki ebedi saadet ve selamete erişebilirsin.

Cennet ehli cennette ne zaman yemek isteseler kuş etleri yerler. Eğer cennet ehlinin orada yedikleri yemişlerden bir tanesinin suyunu sıksalar ve bir damlasını dünya denizlerine damlatsalar, bütün o tuzlu denizler şeker şerbetinden daha da tatlı olurdu. Cennetin nimetlerini kimse vasfedemez. Allahu Azimüşşan Kuran’ı hakiminde Mümin kullarına cennetine davet eder ve orada kendilerine ikram edeceği nimetleri sayar:

“Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.” En-Nebe Suresi: 31-36 

Allah Teala Cennet ehline edeceği ihsanları vasf ederken:  

Onlar öyle nimetlerdir ki, ne gözler görmüş ne kulaklar işitmiş ne de insanın kalbi düşünebilmiştir buyurmaktadır.

Cennet kokuları öyle kokulardır ki kırk yıllık yol cennet ehline karşı gelse gerekir. Oysa, dünyanın hangi türlü kokusu olsa, bir günlük yola varmaz. Bu dünyada ne kadar koku varsa çok toplasalar cennet kokularının zerresi değildir. Dünyada ne kadar hoşluklar ve lezzetler, zevk ve sefalar işaretler varsa, Cennet lezzetleri yanında bir sinek kanadı kadar bile değildir. Bu dünya ahiret yanında bir çöplük gibidir. Zira bu dünyanın her nesi varsa, hepsi fanidir, bir gün olur geçer ve gider. Oysa ahirette hepsi bakidir, verilenler asla geride alınmaz. 

Zaman olur ki, iman ehlinden cehennemde kimse kalmaz, yani zerre miktarı kalbinde  iman olanlar dahi cehennemden çıkarlar. Zaman olur ki, iman ehlinden cehennemde kimse kalmaz, yani kalbinde zerre miktarı imanı olanlar dahi cehennemden çıkarılır. 

Zerrece iman neye derler bilir misin? 

Bir kimsenin ancak, Allahu Teâlâ ile kendisinin bildiği bir günah olsa, fakat Allahu Teâlâ’dan korkarak o günahı terk etse ve bunu bir daha işlemese, zerrece iman olur.

Meselâ, bir kimse karısını boşasa, fakat boşadığı duyulmadığı halde, bizzat kendisi onu boşadığını halka bildirse ve nefsini o kadından sakınsa, zerrece imandır.

Veya, bir kimseye bir miktar borcu olsa, alacaklısı bu alacağını unutsa yahut ölse gitse, borçlu olduğunu da hiç kimse bilmese ve fakat Allah korkusuyla o borcunu alacaklısına veya mirasçılarına ödese, bu zerre miktarı imandır.

Hâsılı, kebâ’ir dediğimiz büyük günahları, insanlar görüp bilmedikleri halde, Allah korkusuyla terk edip işlemeyenler, zerrece iman hâsıl etmiş olurlar ve o zerrece imanları yüzünden de cehennemde ebedî olarak kalmaz, günahları miktarı yandıktan sonra cehennemden çıkarlar. 

İllâ, bu gibi günahlarla ahirete gidenlerin, imansız gitmelerinden korku vardır.
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın