HAKİMİYE FIRKASI

Hakimiye: Batmiyeden aktardığımız bazı düşüncelerin açıkça inkar sayılacak bir yönü yoktur. Bu düşünceler hakkında ancak şunu söyleyebiliriz.

Bunlar, Kuranı Kerim’den ve sünnet-i seniyyeden alınmayan düşüncelerdir. Ne var ki bu düşüncelerin gölgesi altında, İslam çizgisinden çıkmayan insanlar yanında İslam’dan tamamen sıyrılıp çıkanlar da bulunmuştur. Batıniye fırkasının yolu olan ve gölgesi altında görüşlerinin geliştiği gizlilik, «Hakimiyye» diye adlandırılan fırkanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlar İslami sınırları aşan aşırı uçlardandır.

Hakimiye fırkasında olanların bir kısmı; «Al­lah’ın nurunun yeryüzünü aydınlatması» meselesinde çok aşırı gitmişler, Allah’ın, imama hulul ettiği görüşüne varmışlar ve imama ibadet etmeye davet etmişlerdir.Bu aşın gurubun reisi, Allah’ın, kendisine hulul ettiğini (girdiğini) iddia eden ve insanları kendine ibadet etmeye çağıran, Fatımi devletinin başkanlarından «el-Hakim bi-Emrillah» dır. Bu kişi, önce kendini gizledi, daha sonra bazı rivayetlere göre öldü, bazılarına göre ise öldürüldü. Tercih edilen görüş, Hakim`in, bir kısım akrabaları tarafından öldürüldüğüdür..«el-Hâkim bî-Emrillah»’ın müritleri ve kendisinden sonra ortaya çıkan mezhebine tabi olanlar Hakimin öldürüğünü kabul etmezler. Onun gizli yaşadığını ve birgün döneceğini iddia ederler. İşte bu fırkaya «Hakimiyye» adı verilir.

Kaynak: Mezhepler Tarihi ; Muhammed Ebu Zehra

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın