Halktan Uzaklaşmak

“Biz Hz. Peygamber efendimizin sav etrafında idik. Fitneden bahsedildi. Peygamberimiz sav şöyle dedi: “siz insanların ahidlerinin bozulduğunu, emanetlerinin azaldığını gördüğünüz zaman, parmaklarını birbirine geçirerek onlar böyledir.” dedi.

Ben dedim ki: Allah beni sana feda etsin “ ya Resulullah” o zaman ne yapalım?

Şöyle buyurdu: “ Evine kapan ve lisanını muhafaza et. İyi şeyler yap. Kötü şeyleri terk et. Kendi işinle meşgul ol, halkın işine karışma!”

İlmin azlığı, hayırda yardımlaşmanın azlığı, sabrın azlığı, namazların terk edildiği, emanete hıyanet edildiği, dinin için satıldığı, dinin çıkarlar için istismar edildiği zamana ulaştık.

Hz.Ömer Ra:“ Kötülere karışmaktansa uzlette rahatlık vardır.”

Fudayl b. İyad(ra) şöyle demiştir: “ Şu zaman öyle zamandır ki, ondan lisanını muhafaza et! Yerini gizle, kalbini tedavi et, iyiliği yap, kötülüğü terk et!”

Din kardeşlerinle oturup konuşmanız, mütavazilik, itidallik, ihtiyatlı ve düşünerek olmalıdır. Kardeşlerini sıksık değil ara ara ziyaret etki muhabbet artsın. Cemaate devam edin, işin bitince kendine dön. Halkın işini terk et. Halkın elindeki göz dikme.

Allah cc rızası için yapılacak amellerde onlarla birlikte hareket et, sonrasında onların arasından çekil.

Sadık kardeşlerim en güzel olan kendi cinsinden seni anlayanla kardeşlik yapmalı, seni asıl maksadından alıkoyan sohbet ve arkadaşlıkları terketmelidir. Bunun için büyükler:

“ Sen ancak tanıdığın kimselerden zarar görürsün” demişlerdir.

Denilmiştir ki: Selamet on parçadır; dokuzu susmakta birisi de uzellettedir.

İnsanlarla olmanın tehlikesi çoktur. Kul o durumda pek çok şeyi bilmeye muhtaçtır. Halka karışma ve onlarla beraber olmaktan sakındıran pek çok hadis ve haber vardır. Şu hadis yeterli olur.

Abdullah ibn. Mesud ra şöyle haber verdi:

Resulllah sav şöyle buyurdu: “ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki; dinini kurtarmak için, oradan oraya giden şaşkın tilki gibi, bir köyden diğer bir köye, bir tepeden diğer tepeye, bir delikten diğer deliğe kaçan kimseden başka hiçbir ehli dinin dini selamette kalmaz.”

Ashab:“ Bu ne zaman olur, ya Resulullah?” diye sorduklarında;

Efendimiz sav:“ Geçim ancak, Allah’a isyan edilerek elde edildiği zamandır. O zaman gelince bekâr kalmak helal olur.” buyurdu.

Ashab:“ Bu nasıl olur ya Resulullah! Hâlbuki evlenmekle emrolunduk?” dediler.

Resulullah sav:“  O zaman olduğunda, kişinin helaki anne-babasının elinde olur. Anne babası yoksa hanımı ve çocuğu elinde olur. Eğer hanımı ve çocuğu yoksa yakının elinden olur.” buyurdu.

Ashab:“ Bu nasıl olur ya Resulullah!”

Resulullah sav:“ Geçim darlığı sebebiyle onu ayıplarlar. O da güç getiremeyeceği şeylerin altına girer. Nihayet onu helak olacağı yere sürüklemiş olurlar!” buyurdu. Buhari Ta’bir, 1; Ahmed, Müsned, I.233

Allah cc, Davud (as) şöyle vahyetmiştir: “ Ya Davud! Ne oluyor ki seni (tek başına) insanlardan ayrılmış görüyorum.” Davud as:“ İlahi! Halkı senin için terkettim.” Dedi.

Bunun üzerine Allah cc: “ Ey Davud! Nefsin için dost seçmek hususunda dikkatli ve uyanık ol. Benim muhabbetim üzere olmayan kimselere yakın olma. Çünkü o senin kalbini katılaştıran ve seni benden uzaklaştıran bir düşmandır. “  buyurdu.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın