Halvetle Gelen Manevi Haller

Bismillahirrahmanirrahim

Halvetle Gelen Manevi Fetihler:

Son devrin halvet usulünde hatalar yapılmış ve yapılan değişikliklerle Halvet adabı bozulmuştur. Halvete güzel ahlak ve İhlas sahibi olmadan, hal ve gidişat bozuklukları ile girildiğinde şeytan yol arkadaşınız olur. Eski meşayıhların birçok kere halvete girip çıktıkları ve kendilerine birçok keşif kapılarının ve acayip hallerin açıldığını işitenler bir şey elde etmek için halvete girmişlerdir.

Halvete Neden Girilir:

Bu anlayış bir hastalıktır tamamen bir kokuşmadır. Halvet yalnızca dinin selameti, nefsin çirkin huylarının gidişatını dur demek ameli sırf Allah’ın rızası için yapmak düşüncesiyle tercih edilirdi.

Halvetin şartlarını ve hedeflerine riayet etmeden yapılacak olan Erbaine  fitne bulaşır. Sıdk ile halvete giren bir kişinin kalbi nurlanır dünyaya karşı züht sahibi olur. Zikrin tadını alır, namaz, Kuran tilaveti ve diğer amellerinde Allah için ihlasla muameleyi elde eder.

Halvette Hedef Keramet Midir:

Kur’an ve sünnete uymadan yapılan Halvet sadece nefsin azmasına ve şeytanla ortaklığa yol acar. Hristiyan rahipler ve Hint fakirlerinin yaptıklarına bakınız burada halvetten maksat harikulade haller elde etmek değildir.

Cenabı haktan istikamet istiyor sırat-ı müstakimi arzu ediyor. Halvetle ise Keramet peşine düşünüyorsunuz bu yanlışlıktır.

Halvette Açılan Manevi Haller:

Halvette Sadık olanlara feraset yolu açılır harikulade haller meydana gelir bunlardan ileride olacak olan bazı olaylar kendilerine gösterilebilir. Çaldıkları kapıdan açılıp verilen her türlü ilahi ihsanlar onların yakınını artırır. Onlara mücahede ve muameleye yönlendirir. Dünyaya karşı onlara Zühtü elbisesi giymeyi kazandırır en güzel ahlak ile ahlaklanmaya  vesile olur. 

İslam dairesi içerisinde kalınarak yapılan halvetler manevi hal kazançları ile karşı karşıya saliki bırakır. Bu kazançlardan bir tanesinde kişi Hayaller görür bu hayallerin ne olduğunu tam idrak edemeden büyüklerin yaşamış olduğu keşif ve kerameti yaşarlar. 

Bu bahsedilen makamı bazen vakit namazları kılmakla, haramdan sakınmak ile namaz Kuran tilaveti ile ve zikirle günlük virdlerini çekmekle ulaşabilir.Kişi öyle ki abdest yolunda ve yemek anında bile zikir halindedir.

Halvette Tercih Edilen Zikirle Ne Elde Edilir:

Birçok bir şeyh salik için tercih etmiş olduğu zikir “La ilahe illallah” kelime-i Tevhid zikridir.Kelime-i Tevhid’e ihlas ve sadakatla devam edilmesi halinde kalbin nurlanmasına ve düşüncenin toparlanmasına büyük bir tesiri vardır. Bu Allah Tealanın Ümmeti Muhammed’e bir ihsanıdır. Kelime-i Tevhid kalbi tamamen kaplayıp zikri dile kolay gelince kalp onu içine sirayet ettirir artık dil sussa bile kalp onu söylemekten geri kalmaz. Sonra o kalpte cevherleşir ve bu sayede yakın nuru kalpte yerleşir. Öyle ki kelime-i Tevhid lafız olarak dil ve kalpten gitse bile onun nuru bir cevher olarak kalpte kalır ve zikredilen Cenabı Hakkın azameti müşahade ile devamlı zikir hali elde edilir.

Buna ilaveten kur’an-ı Kerim tilaveti okunmalıdır. Odaklanarak manası düşünülerek ilahi kelamın kalbe tesiri hissedilerek yapılırsa nefsin hayal gücü kırılır onun yerine Kuran’ın atmosferi hakim olur. O hal gerçekleşirse salike tilavet ve namazlarında kolaylık gelir ve batını, namaz ve kıraat esnasında kolaylıkla nurlanır. İlahi kelamın nuru kalpte bir cevher halini alır kelime-i Tevhid gibi. İlahi ihsan olmadan ilhama dayalı ilimler açılmaz.

Halvette Görülen Rüya Ve Hayaller Kayıtlanmalı:

Salikin kalbini safileştirerek Tilavet ve zikrin hakikati elde edildiğinde bu makama ulaşılır. Bazen zikir içindeyken gaybet haline girer bu kişinin uykudaki durumu gibidir. Bu haldeyken Salikte hayali olarak tecelliler oluşur.Uykusunda kendisine saldıran canavarları öldürmesi düşmana karşı galip geleceğini söylememiz mümkündür. Bu Allah Tealanın kuluna açtığı bir keşiftir ruhu olaydır. Dolayısıyla görülecek olan bütün rüyalar ve Zuhuratlar şahıs tarafından halvette iken kayda alınmalıdır.

Nefsin Oyunlarına Gelinmemeli:

Nefsin kurgulaması ile birlikte görülüp hakikati ifade etmeyen sırf benlikten kaynaklı görülen hayaller zuhur edebilir. Bunlara önem verilmez. Çünkü o manevi bir durum değildir nefsi bir haldir.

Kişi zikir esnasında gaybet haline girdiğinde etrafındaki ne hatırlamaz işte bu anda keşif kendisine üfürülür bu hal manevi bir haldir.Bazen bu haller görerek ve bizzat işiterek meydana gelir Bunu batınında da işitir bu işittikleri batınından değil bazen de gizli bir fısıltı şeklinde hevasından da kaynaklanabilir. Bazen hakikati rüyasında da görebilir.

Halvet Dışındada Görülebilecek Haller:

Bazen etrafınızda bulunan hayvanlardan, çiçeklerden kainatta olan bütün varlıkların sizinle  konuştuğunu işte bilirsiniz. Kayıp olan bir şeyin yerinin gösterilmesi ve orada bulunması, öldüğü sanılan bir kişinin bir yerde bulunduğunun görülmesi ve orada şahsın bulunması ilahi bir ihsandır. Bazılarına bunlar keşfen verilir bazen kendisine bu tür keşif ve kerametler verilmeyen kimseler onlara sahip olanlardan derece olarak da yüksekte olurlar. Çünkü bunlar kula yakinini artırıcı bir takviye olarak verilir kendisine bizzat yakın verilen kimse ise bu tür takviyeleri ihtiyaç duymaz.

Halvet Hedefinden Şaşanlar:

Zikir kalpte bir cevher iken kalbi değerli kılarken kişinin keramete takılması keramette ki olguya önem vermesi nefsi arzularını arttırabilir hedeften kişiyi alabilir verilen bu ihsanların değerini bilmeli şımarmamalı istikametini bozulmamalıdır. Halvete yalanla girip aldanıp da çıkanlar çoktur. Bazen ibadetleri terk edip veya hafife alıp aksatmalar yapanlar olmuştur. Kalpteki hikmet gider dünya ve ahireti perişan olmuş olur.

Halvet Yakini Kazanma Hali Ve Makamıdır:

Bilinmeli ki halvetten maksat vaktini iyi değerlendirerek ibadetle geçirip nefsine taatı öğreterek boyun eğmesini,  azaların sukün bulmasını sağlayıp istenmeyen şeylerden kendini alıp Allah’a yaklaşma halidir. Gözyaşı ile Allah’tan mağfiret dilemek zikre devam edip murakabe halinde kalıp Allah’ın yarattıklarını tefekkür etmek nafileleri arttırıp farzları zamanında kılarak elinden geldiğince uyumadan zikre devam edip aşırı uyku halinde ise bedenin hakkını vererek uyumaya başladığında elinde tespihle uymaya gayret sarf etmek bu şekilde bir mücadele ile 40 güne tamamlamak kişiye muhakkak ki bir şey kazandıracaktır.

Allah için yapılan ve yakini bir kulun arama çabası ve talebi Allah’ın izniyle samimiyetine göre karşılık bulacaktır.

Nefse ve şeytana uymaktan Rabbimize sığınırız

50% LikesVS
50% Dislikes