Hapşırmak Ve Esnemenin Edebi

Hapşırmanın Edebi:

Aksıran kimsenin ağzını eliyle örtmesi, sesini alçak çıkartması ve sesin yükselterek “Elhamdülillah” deyip, Allahü teâlâ’ya hamd etmesi edeptendir.

Zira bazı hadis-i şeriflerde geldi ki: “ Aksıran kimse  Elhamdülillah dediğinde hazır bulunan melek (rabbilalemin) der.  O kimse “rabbilalemin” deyince melek (yerhamüke Rabbük)” deyip ona hayır ve bereketle dua etmesi ve aksıranın da (yehdikumullahu ve yaslıha belaküm) demesi müstehab olur. Üçten fazla aksırırsa “elhamdülillah, yerhamükellah, yehdina ve yehdikümullah” denmez.

Çünkü hadisi Şerif’te böyle gelmiştir:

Selemetibni Eku (Ra) bildirir: Resulullah (sav) “Üç kere aksıran kimseye, (yerhamükellah) diyerek hayır ile dua olunur. Üçten fazla olursa elhamdülillah ve yerhamükellah denmez. Zira bu hal nezle ve üşütmeden meydana gelir o kimse Nezle olmuş demektir.” buyurdu..

Esneme Adabı:

Esneyen kimsenin eliyle veya yeni ile ağzını örtmesi de edeptendir. Nitekim hadisi Şerif’te: “Sizden biriniz istediği vakit, elini ağzına tutsun. Zira esnemesiyle beraber şeytan ağzına girer.” buyrulmuştur.

Ebu Hüreyre (Ra) bindirdiği hadisi Şerif’te: “Allah’u Teala katında aksırmak  iyi esnemek kötüdür. Sizden biriniz esneyeceği zaman elinden geldiği kadar, onu geri çevirmeğe uğraşsın. Zira esnemek şeytandandır.” buyruldu. [Esneme hali gelince, Müslümanlar peygamber efendimizin (aleyhisselatu vesselam) hiç esnemediklerini hatırlarlarsa esnemeleri geçer. Tecrübe edilmiştir.]

Bir erkek, acuze ihtiyar kadın aksırıp “Elhamdülillah” dediğinde, “yerhamükellah” derse caizdir. Genç kız ve kadınlar aksırdığında, “Elhamdülillah” deseler, yerhamükellah denmez.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın