Hasbünallahü ve nimel vekil

Bismillahirrahmanirrahim

Abdullah İbni Abbas ra. Diyor ki: “Hasbünallah ve nî’mel vekîl” sözünü, Hz. İbrahim as. Ateşe atılırken söylemişti. İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: İbrahim (a.s.) ateşe atıldığı zaman “Hasbunallahu ve ni mel vekîl (Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.)” dedi.

Hz. Muhammed (s.av.) de onu söyledi. Şöyle ki: (Kendisine) “İnsanlar size karşı ordular hazırladılar, o halde onlardan korkun.” dedikleri zaman, bu (söz) onların imanını artırdı ve: “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.” dediler. (Buhârî ve Müslim rivâyet etmişlerdir.)

 “Onlar ki; bir takım kimseler kendilerine; Düş­manlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan kor­kun, dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da; Allah bize kâfidir. O ne güzel Vekîl’dir, derler.”(Al- İmran, 3/173)

Bu dua ile ilgili Hz Muhammed (S.A.V) şöyle buyuruyor:  “Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise ile (musibet,bela,düşman ve sıkıntıda) karşılaşırsa ‘Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl’ duasını okusun. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belayı sizden uzaklaştırır.” yüzüncüde…”Ni’mel’Mevlâ ve ni’men’nasıyr” diye ilave ediniz.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir