Hasbünallah ve nî’mel vekîl

Hasbünallah ve nî’mel vekîl Fazilet ve Sırları

Bismillahirrahmanirrahim

Tesirli bir zikirdir: “Hasbunallahu ve nimel vekil”  anlamı nedir? Her türlü zorluk ve sıkıntıda okunan en tesirli bir zikir olan Hasbunallahu ve nimel vekil zikri, Maddi ve manevi sıkıntı, zorluk, borcu olan, musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır.

Kuran-ı Kerim’de : “Bir kısım insanlar, müminlere: «Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!» dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve «Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!» dediler.”  Ali İmran Suresi 173  Rivayete göre Uhud savaşında müslümanların bir ara bozulduktan sonra tekrar toparlanmaları üzerine önemli bir sonuca ulaşmayan düşman ordusunun kumandanı Ebu Süfyân, savaş alanını terk ederken Hz. Peygamber’e «Ey Muhammed! Önümüzdeki yıl Bedir meydanında seninle tekrar karşılaşacağız!» tehdidini savurmuş; Hz. Peygamber de: «İnşaallah!» demişti. Ertesi yıl, Ebu Süfyân’ın böyle bir hazırlık içinde bulunduğu haberi Medine’ye ulaşınca, Hz. Peygamber, bir süvari birliği ile düşmanı karşılamaya çıkmıştı. İşte bu ayet, düşman tarafından gelen bu haber karşısında Müslümanların azim ve kararlılığını, onların yüksek moral gücünü takdir ve ifade etmektedir. 

Hasbünallah ve nî’mel vekîl vekil Fazileti

Abdullah İbni Abbas ra. Diyor ki: “Hasbünallah ve nî’mel vekîl” sözünü, Hz. İbrahim as. Ateşe atılırken söylemişti. İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: İbrahim (a.s.) ateşe atıldığı zaman “Hasbunallahu ve ni mel vekîl (Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.)” dedi.

Hz. Muhammed (sav) de onu söyledi. Şöyle ki: (Kendisine) “İnsanlar size karşı ordular hazırladılar, o halde onlardan korkun.” dedikleri zaman, bu (söz) onların imanını artırdı ve: “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.” dediler. (Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir.)

Hz. Musa a.s. önünde deniz, arkasında düşmanı olduğu sırada: “Hayır!.. Muhakkak ki Rabbim benimledir; bana doğru yolu hidayet edecektir”. (Şuara 62) diyerek Rabbine sığındı da O’nun izniyle düşmanından kurtuldu.

Hz. İbrahim a.s. ateşe atılmak için mancınığa konulduğu zaman Cibril (As): Bana ihtiyacın var mı” diye sordu. Hz. İbrahim a.s. O’na şöyle dedi; Sana hayır, ama alemlerin Rabbine evet!” Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr”  “Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.” dedi de o yakıcı ateş kendisine “soğuk ve selametli” oldu. (Bu sözü ilk söyleyen Hz. İbrahim (AS) dır.) 

“Onlar ki; bir takım kimseler kendilerine; Düş­manlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan kor­kun, dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da; Allah bize kâfidir. O ne güzel Vekil’dir, derler.” (Al- İmran, 3/173)

Bu dua ile ilgili Hz Muhammed (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise ile (musibet, bela, düşman ve sıkıntıda) karşılaşırsa ‘Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl’ duasını okusun. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belayı sizden uzaklaştırır.” yüzüncüde…” Ni’mel’Mevlâ ve ni’men’nasıyr” diye ilave ediniz. Ebu Hüreyre (r.a.)

Başına bir iş gelirse: ‘Ben şöyle yapmış olsaydım, şöyle olurdu.’ deme. Ancak: ‘Allah-u Teala takdir etti ve dilediği oldu.’ de. Çünkü ‘Eğer’ sözü şeytana kapı açar.” (Müslim, no:6945, Kader:8/56; Nevevi, el-Ezkâr, Kitabu’l-ezkar ve’d-de’avat li’l-umuri’l-ârizat:10)

Avf ibni Mâlik (Ra)’dan rivayet edildiğine göre; Rasulüllâh (Sav) iki adam arasında (bir dava için) hüküm verdi. Aleyhine hüküm verilen adam geri giderken dönünce: “Allah-u Teala bana yeter, O ne güzel vekildir.” dedi. Bunun üzerine Rasulüllâh (Sav):  “Allah-u Teala acizliği kötüler, ancak sen tedbirli ol (gayretli ol, bir işe devam edebileceğin nispette giriş). Bir iş sana galip geldiği zaman “Allah-u Teala bana yeter, O ne güzel vekildir” de, buyurdu. (Ebu Dâvud, no:3629, Akziye: 28, Nevevi, el-Ezkâr, Kitabu’l-ezkar ve’d-de’avat li’l-umuri’l-ârizat:10

İnsanın güç yetiremediği ve mağlup duruma düşüren hallerde okuyacağı dua için: Ebu Hureyre (Ra)’dan rivayet edilir hadis-i şerifte Rasulüllâh (Sav) şöyle buyurmuştur: “Kuvvetli olan mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah-u Teala’ya daha sevimlidir. Bununla beraber her birinde hayır vardır. Sen kendine fayda vereni iste ve Allah-u Teala’dan yardım dile, asla acizlik gösterme.

Hasbünallah ve nî’mel vekîl Sırları 

Her türlü sıkıntı için “Hasbunallahu ve Ni’mel Vekil” duasını zikretmek çok makbuldür. Her işinize besmele ile başlayıp Allah’ı vekil etmeniz işlerinizin kolay ve sıkıntısız hallolmasına  vesile olur.

Her gün 100 kere “Hasbunallahu ve Ni’mel Vekil” okunursa sıkıntılardan kurtulursunuz. Borçlu iseniz Allah’ı vekil tutarak inşallah en kısa zamanda kurtulunur. 

Maddi ve manevi sıkıntıda olan günde 450 kere okuyan Allah’ın izniyle bu sıkıntılarından kurtulur.

Bu duada imkan olan her yerde mümkün olduğunca okunursa çok geçmeden bolluğa kavuşulur, işler düzelir ve dostluklar kazanılır Ayet içinde 2 adet esmayı ilahiyye (Lafzi Celal diğeri El Vekil) mevcuttur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın