Havz-ı Kevser

Bismillahirrahmanirrahim

Havz- Kevser Nedir:

Havz, Allah Teala’nın Peygamberimiz (sav)’e eşsiz bir ikramıdır. Ondan başkasına verilmemiştir. Kur’an-ı Kerim’in beyanı, Kevser suresinde bu konuya değinmiştir: « (Ey Muhammed), biz sana Kevser’i (bol nimet, ilim ve büyük şeref) verdik./Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes./Asıl sonu kesik olan, sana buğzeden kimsedir.»

Havz-ı Kevserle İlgili Hadisler:

Konuyla ilgili hadisi şeriflerden Müslim’in rivayet ettiği hadis, Enes bin Malik’ten rivayet edilmiştir. Enes diyor ki: Bir gün Resulullah sav. aramızda idi. Biraz uyku kestirdi, sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz, niye güldün ya Resulullah dedik.

-«Demin bana bir sure indirildi» buyurdu. Arkasından şunu okudu. «Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla: Gerçekten Biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes! Sana düşmanlık eden yok mu! İşte ebter odur!.. » sonra, Kevser nedir bilirmisiniz? dedi.

Biz: -«Allah ve Resûlü bilir» cevabını verdik.

«O Rabbim Azze ve Celle’nin bana vadettiği bir nehirdir. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir havzdır; kıyamet gününde ümmetim ona gelecektir, kapları yıldızların sayısıncadır. Derken içlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Bunun üzerine ben, Yarabbi! O benim ümmetimdendir diyeceğim: Allah Teâlâ, ümmetinin senden sonra ne bid’atler icat ettiğini sen bilmezsin! diyecek. » Buhari Tefsir, Süre 108/1 Müslim: Salat. 53 Ebu Davud: Salat. 122. Sünnet. 23, Tirmizi: Cennet. 1 Nesei: Iftitan, 21 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III 102, VI 281

İmam-ı Malik’in Muvatta’ında, Müslim’in Sahih’inde ve başkalarının da rivayet ettikleri şu hadis, Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: Ebu Hureyre diyor ki: Resulullah sav. kabristana gelerek:

«Selam size ey müminler diyarı! inşallah biz de size katılacağız, din kardeşlerimizi görmüş olmayı çok arzu ederdim» buyurmuş.

Ashab: «Biz senin din kardeşlerin değil miyiz Ya Resûlullah? demişler. Resulullah sav; Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimizse henüz gelmeyenlerdir.» buyurmuşlar. Bunun üzerine Ashab:

«Ümmetinden henüz (saha-i cihana) gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulullah?» demişler. Resulullah sav. «Ne dersin, bir adamın yağız ve doru at sürüsü içinde sakar ve sekir bir takım atları olsa, o adam atlarını tanımaz mi? Buyurmuş.

Ashab: «Hay hay tanır ya Resulullah» demişler.

«İşte onlar da abdestten dolayı böyle sakar ve sekir gelecekler. Ben havza onlardan önce varacağım. Dikkat edin ki, bir takım adamlar benim havuzumun başından, kayıp develerin kovulduğu gibi kovulacaklar. Ben onlara: Hey, beri gelin! diye nida edeceğim. Bunun üzerine bana, ‘onlar senden sonra hakikaten (dinde) tebdilât yaptılar’ denilecek, ben de (öyleyse) uzak olsunlar! Diyeceğim,» buyurmuşlar. ) Buhari: Fiten, 1, Rikak, 53- Müslim: Taharet, 39. Fezail, 25, 26, 29, 31, 32, 44, 45, Nosei: Taharet, 109, Ibni Mace: Menasik, 76. Fiten, 5, I. Malik: Muvatta’: Taharet. 28, – İbnu Hanbel: I, 257, II, 408, III, 18, 62

Açıkladığımız Şeylerden Anlaşılıyor ki;

Havz suyu ve Kevser, aynı şeylerdir. Zaten Müslim’in zikrettiğimiz hadisinde bu açık olarak belirtilmektedir. Kevser’in ve Havz’ın aslının cennette olduğu da belirlenmektedir. Cennetin içinde akan kısmına Kevser suyu adı verilir. O sudan Cennetin dışına dökülen kısmına da Havz suyu denir. Allah’ın dinini, olduğu gibi muhafaza ederek değiştirmeyen müminlerin, Cennete girmeden önce üzerine varacakları ve kendilerinden önce Resulullah sav.’in oraya varmış olduğunu görecekleri yerdir.

Havz ve Onun sıfatları hakkında varid olan hadisler o kadar çoktur ki, tevatür derecesini de aşmış bulunmaktadırlar.

Bu da Allah Teâlâ’nın Elçisi, Muhammed’e sav. ikramı ve kullarına merhametinin bir tezahürüdür.

Kaynak : İslam Akaidi – Ramazan El-Buti

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın