HAYIZ VE NİFAS HÜKÜMLERİ VE HARAM OLAN İŞLER

Hayız ve Nifas hükümleri ve bu durumdaki kadının yapması haram olan işler:

 Hayızın Beş Hükmü Vardır:

1-  Hayız ve Nifas kanları kesildikten sonra gusletmek gerekir.

2- Kadın hayız olmakla Buluğ yaşına gelmiş olur ve şerri mükellefiyete ehil olur. Çünkü peygamber (as) Şöyle buyurmuştur; ” Allah aybaşı görecek çağı gelen kadının namazını ancak başörtüsü ile kabul eder.” İmam Ahmet işte bu buyruk adet kanı görecek çağa geldiği zaman kadının tesettüre riayet etmesi gerekmektedir.

3- Hayızlı iken iddet beklemekte rahim temizliğine hükme hüküm vermek bilindiği gibi iddetin meşru kılınmasını asıl sebebi rahmin temizliğinin bilinmesidir.

4- Hanefiler ve Hanbelilerin görüşüne göre hayızlı iken iddet beklemek hamile olmayan boşanmış kadının iddeti ise ancak üçüncü hayız ile nihayet bulur ve boşanmanın vakti olduğu andaki hayız sayılmaz.

5- Hanbelilere göre hayız esnasında cinsi temas sebebiyle keffaretin  söz konusu olması.

Hayız Ve Lohusalık Sebebiyle Haram Olan Şeyler:

Hayız ve Lohusalık sebebiyle cünüplük Dolayısıyla haram olan şeyler de haram olur ki bunlar için Hanefiler 8 husus  saymışlar, Malikiler 12, Şafiiler 8, hanbeliler 15 husus saymışlardır.

Hayız Ve Lohusa Olan Kadına Haram Olan Şeyler:

1- Hayız ve nifas olan kadınlara namaz kılmak haramdır. Kazası da yapılmaz. Resul-i Ekrem (sav) zamanında hayız’dan temizlenen kadının, hayız süresi içerisinde geçirdiği namazı kaza etmediği, Oruç’u kaza ettiği sabit olmuştur. Hayızlı bir kadın; namaz vakitleri girdiği zaman, evinin bir köşesine oturarak tespih çeker. Bu müstehabtır. Bunu mümkün olduğu kadar yapmalıdır. Zira temiz olsaydı, o vakitte namazı eda edecekti. Siraciye’de de böyledir

2- Hayız ve nifas halinde iken oruç tutması haramdır. Temizlendikten sonra, geçirmiş olduğu oruçları kaza eder. İbn-i Abidin: “Hayız ve nifas’ın hükümlerini” izah ederken: “Orucu haram kılar, onun sahih olmasına o hal manidir. Fakat vacip olmasına mani değildir. Onun için kadın (temizlendikten sonra) orucunu kaza eder”buyurmaktadır. 

3- Hayızlı ve nifaslı olana; dıştan da olsa Kabe-i muazzamayı tavaf etmek haramdır. Cünüb olan kimse de Kabe-i Şerif’i tavaf edemez, bu da haram’dır. Tebyin’de de böyledir.

4- Kuranı Kerim okumak için  Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Ne hayızlı bir kadın ve ne de cünüb olan kimse Kur’an-ı Kerim’den birşey okumasın” buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hayızlı ve nifaslı kadına Kur’an-ı Kerim’i okumak da haramdır. Kunut dualarını okumak, tesbih ve zikir yapmak, ezana icabet etmek mübahtır. 

5- Mescide girmek orada durmak ve mescidde itikafa girmek abdesti olsa da haramdır. Hayızlı ve nifaslı veyahut da cünüb olan kimseye; ister oturmak için olsun, isterse ibadet etmek için olsun mescid’e girmek haramdır. Resul-i Ekrem (sav): “Şüphesiz ki ben mescidi; ne hayızlı kadın için, ne cünüb olan kimse için helal kılmam” buyurmuşlardır. 

6- Hayızlı ve nifaslı kadınla cinsi münasebette bulunmak da haramdır. Kur’an-ı Kerim’de: “Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız” hükmü beyan buyrulmuştur.  Ebu Davud’un ve Hakim’in rivayet ettikleri, Hakim’in sahihdir dediği şu Hadis-i Şerif de buna delildir: “Erkek karısına hayızlı halinde yakınlık ederse kan kırmızı geldiği takdirde bir altın, sarı ise yarım altın sadaka versin.” Kadına yakınlık etmek hayızlı olduğunu haber vermesiyle haram olur” buyurmaktadır.  

7 – Aybaşı iken talak haramdır. Ancak bu takdirde talak, bidat talakı olup geçerlidir. Kanın kesilmesinden sonra ve gusülden önce talak ise helaldir. Koca aybaşı iken hanımını boşayacak olsa iddet başlamaz.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi ve Emanet ve Ehliyet 

 

50% LikesVS
50% Dislikes