Helal Kazanca teşvik

On Üçüncü Vaaz: Helal Kazanca teşvik

Genç kardeşim! 

Kendi kazancınla, el emeğiyle, alın terinle yiyip geçin. Dinini vasıta yaparak mâişetini (geçimini) temine çalışma. Alın terini dökerek kazan ve ye…

Başkasına da bu hususta tavsiyede bulun Çünkü bu yol mü’minlerin en sağlam kazanç yolu. sıddıklara tabi’ olma cihetidir. Bunlar hep kazançlarını alın terleriyle, azim ve gayretleriyle elde eder, huzur içinde onu yerler.

Aslında bu harf ve kelimelerin bir payı yoktur, fakir ve miskinlere izafe edilmedikce… Onlar rahatın halka ulaşmasını ister ve bununla ilahi hoşnutluğa mazlar olmayı temenni ederler. Çünkü onlar Cenab-ı Peygamber’in şu hadisini biliyorlar:

“İnsanların hepsi Allah’ın iyalıdır. İnsanların Allah katında en sevgilisi, O’nun iyâline faydalı olanıdır.» (Hadisi bu metinle tespit etmek müyesser olunmadı )

Ey Hak kapısının hizmetçisi! Haram yemek kalbi öldürür. Helal lokma ise kalbi dirilir. Öyle ki bir lokma orayı aydınlatır, diğer bir lokma orayı karartır. Bir lokma seni dünyayla meşgul kılar. Bir lokma da, seni ahiretle

meşgul kılar. Bir lokmada var ki, seni hem dünya, hem ahiret konusunda zahid yapar. Diğer bir lokma da var ki, seni bu ikisini Yaradan’a çevirir. O’na olan rağbetini artırır.

Haram nesne seni ekseri dünya ile oyalar: günah ve isyanları sana sevdirir. Mubah olan nesneler ise, seni ahiretle meşgul kılar, ibadet o taati sana sevdirir. Kısacası helal lokma kalbi Mevlâya yaklaştırır.

İste bütün bu lokmalar ancak Hakk’a olan marifetle bilinebilir. O’na olan marifet ise, kalble olur, onun manevi havası orada esmiye başlar: kâğıt Üzerinde değil.

 Evet marifet ancak Allah’ın hükmüyle amel edildikten ve O’nu tasdikten sonra hasıl olabilir. Tasdik de ancak Allah’ı tevhidden, O’na güven bağladıktan ve halkla olan lüzumsuz münasebetlerden ayrıldıktan sonra gerçekleşir.

Sen ne yiyip içtiğini, ne giyinip nikah ettiğini ve bütün bunların nereden, ne yolla ele geçtiğini dikkatle incelemedikçe Hakk’ı nasıl bilebilirsin? Yani O’nun hakkında layıkıyla marifet sahibi nasıl olabilirsin?

Hazreti Peygamber (AS)’ınşu mübarek sözlerini duymadın mı?

“Yiyecek ve içeceğinin nereden geldiğine aldırış etmeyen kimseyi Cenâb-ı Allah cehennemin hangi kapısından içeri sokacağına pek bakmaz.”

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın