Hicaz Ateşi 

Kıyamet Alametlerinden Hicaz Ateşi 

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Hicaz’dan bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş, Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.”

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Kıyametten önce, Hadramevt’ten -veya Hadramevt denizinden- bir ateş çıkacak, insanları toplayacak.” buyurmuşlardı. (Orada bulunanlar): “Ey Allah’ın Resulü (o güne ulaşırsak) ne yapmamızı emredersiniz?” diye sordular. “Size Şam’ı (yani Suriye’ye gitmenizi) tavsiye ederim.” buyurdular.” [Tirmizî, Fiten 42, (2218).]

Hz. Ömer’den gelen bir rivayet şöyle: “Hicaz vadilerinden birinde Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateş sel olup akmadıkça kıyamet kopmaz.”

Huzeyfe İbnu Esid (radıyallahu anh)’in rivayeti şöyle:“Rûman veya Rekûye’den çıkıp Busra’daki develerin boynunu aydınlatacak bir ateş zuhur etmedikçe  kıyamet kopmaz.”

Hafız İbni Hacer bu hadisle ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulunmuştur. “Resulullah (a.s)’ın “Hicaz’dan bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopması sahaldında Kurtubi, Tezkire’de şunları söylemiştir:

“Hicaz da, Medine’de bir ateş ortaya çıktı. Bu ateşin ilk ortaya çıkışında büyük bir sarsıntı olmuştu. Bu sarsıntı (deprem) Hicri 634 yılında, Cemaziyelahir ayının diline rastlayan çarşamba günü, gecenin üçte biri geçtikten sonra başlamış ve cuma günü kuşluk saatine kadar devam etmiş, sonra sakinleşmişti. Bu olaydan sonra da ateş Harra tarafında Kurayza’da ortaya çıkmıştı. Etrafında surlar, surlarında gözetleme kuleleri, burçlar ve minareler bulunan bir büyük şehir şeklinde görünüyordu. Bu ateşin önünden bazı adamların gittikleri gözleniyordu.

Ateş herhangi bir dağın üzerinden geçse, o dağı yerle bir ediyor ve eritiyordu. Bunların altlarından, kırmızı ve mavi renkte sel çıkıyor ve bu seller gök gürültüsü gibi sesler çıkarıyordu. Bu seller, önlerine çıkan taşları toplayıp sürüklüyordu. Bu sellerin getirdiği yığınlar, Rekbi Iraki denilen düzlüğe birikti. Burada büyük bir dağ gibi kocaman bir yığın oluştu. Ateş daha sonra Medine’nin yakınına kadar ulaştı. Bununla birlikte Medine’nin üzerine serin bir rüzgar esiyordu. Bu ateşin, denizin galeyena gelmesi anında oluşturduğu büyük dalgalar gibi alevler çıkardığı görülüyordu. Bazı arkadaşlarım bana, “Biz bu ateşin beş gün kadar havada yükseldiğini gördük” diye söylediler. Bu ateşin Mekke’den ve Busra dağlarından da görüldüğünü duydum.”

Nevevi de şöyle söylemiştir:

“Sözü edilen ateşin ortaya çıktığı konusunda Şam halkının tümü arasında dolaşan mütevatir bir ilim oluşmuştur. Ebu Şame, “Zeylu’r-Ravdateyn’ adlı kitabında bu konuda şunları bildirmiştir: “Hicri 654 yılının Şaban ayında Medineyi Şerife’den, Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim’de yer alan rivayetin doğruluğunu ortaya koyan ve Medine’de meydana gelmiş olan büyük bir olaydan söz eden bazı yazılar alındı.”

Bunun yanısıra benzeri kitaplarda da şöyle denilmektedir.

“Cemaziyelahir ayının ilk cuma günü, Medine’nin doğu taraflarında büyük bir ateş ortaya çıktı. Bu ateş yerden çıktı ve bunun etrafa yayılması ile ateşten bir vadi oluştu. Bu ateş vadisinin yüksekliği, Uhud Dağının yüksekliği kadar olmuştu.”

Bir başka kitapta  şu bilgilere yer verilmektedir:

“Burada çıkan ateşin ışığı, etrafa o kadar yayıldı ki, Mekke’de bulunanlar bile gördüler. Büyüklüğünü anlatmaya güç yetiremem. Bu ateş, aynı zamanda ses çıkarıyordu.”

Anladığımız kadarıyla bu babda verilen hadisi şerifte sözü edilen ateş, Kurtubi’nin ve daha başkalarının da ifade ettikleri ve Medine taraflarında ortaya çıkmış olan ateştir. İnsanları belli bir yere doğru sürecek olan ateş ise başka bir ateştir. Hicaz beldelerinde, Halid bin Sinan Abesi zamanlarında, bu Medine yakınlarında ortaya çıkmış olan ateşe benzer bir ateş ortaya çıkmıştı. Adı geçen kişi, bu ateşi söndürmek için uğraşmış, sonunda söndürmüş ve bu olaydan sonra da ölmüştür. Onun ölümü ile ilgili hikayeye Ebu Ubeyde Muammer Musenna, “Kitabu’l-Cemacim’ adlı eserinde yer vermiştir.

Resullullah sav haber vermiş olduğu bu olay çıkan ve olmuş olan bir olaydır. Bu verilen bilgi iki ateş olarak hadislerde belirtilmiş bunlardan diğeri de Aden tarafında görülecek ateş olacaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın