Hıfz Duası

Abdulkadir Geylani’nin Hıfz Duası

Allah’ım! Nefsim, irade ve istek tufanı nehirlerinde yüzen, senden başka sığınacak ve gidecek yeri olmayan bir gemidir. 

Allah’ım! “Onun akıp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki rabbim Gafur ve Rahim’dir” (Hûd Suresi, 11/41) ayetin
hürmetine.

Allah’ım! Beni senden uzaklaştıran şeyden uzak eyle. Öyle ki, hakkında bilgim olmayan hiçbir şeyin peşine boş yere düşmeyeyim.
Allah’ım! Ağyardan beni sen muhafaza eyle. Kirlerden beni sen temizle.
Allah’ım! Beni seçmiş olduğun ahyâr kulların muhafaza ettiğin gibi beni de muhafaza eyle.
Allah’ım! “Hani o ikisi mağarada iken” (Tevbe Sûresi, 9/40) ayetinde olduğu gibi beni de yâd-ı cemil ile an.

Allah’ım! Herkesin kabiliyet ve çabasına göre gelen vâridleri müşahede anında beni destekle, beni yalnız bırakma. Beni Muhammedi inayetin ve Sıddîkî muhabbetin denizlerine daldır. Öyle ki, gözlerin göremediği o zifiri karanlıklarda bana yardım eyle.

Allah’ım! Yanımda daima sen ol. Gizli ve görünmez sırlarına beni de kat. Suret derkenarlarındaki bütün feleklerin sırlarını bana keşfeyle, O feleklerde senin ikame ettiğin sırları icra edeyim. İsim ile harf arasında bulunan her yerde, adâleti yerine getirmekten bana büyük bir nasip ver. “Bugün mülk kimindir? Vahid ve Kahhâr olan Allah’ın (Mü’min Süresi, 40/16) ayetindeki gibi, ben kuşatayım ama kuşatılmayayım.

Allah’ım! Bu makama ulaşan peygamberimizin şan ve şerefini yücelt, ona salât ve selâm eyle. Onun mertebesini ali eyle. Her türlü merâmını edâ eyle. Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle. 

Hay ve Kayyum olan Allah’ım! Celâl ve ikram sâhibi olan Allah’ım! Her saat, her an, yer ve gök ehlinin nefes alıp verdiği kadar, ilminde olanların sayısınca sana dua ediyorum.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, onun âline, ashabına ve peygamber kardeşlerine binlerce salât ve selâm eyle, sonsuz sayıda, ezelden ebede kadar salât ve selâm eyle. En yüce salât ve selamlarla salât ve selâm eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Bismillâh. “Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd.” (Meryem Sûresi, 19/1) “Onlara karşı Allah sana kâfidir; O Semî ve Alîm’dir” (Bakara Sûresi, 2/137) âyetinde buyurduğun gibi sen bana yetersin.

Bismillâh. “Hâ-Mîm. Ayn-Sîn-Kâf.” (Şûrâ Sûresi, 42/1-2) “Güç ve kuvvet yalnızca Alî ve Azîm olan Allâh’a aittir” hükmünce benim koruyucum sensin.

Bismillâhi’l-Ganî. “Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları kendisinden başka hiç kimse bilemez. Yerde ve denizde olanları o bilir. Bir yaprak düşmesin ki ondan onun bilgisi olmasın. Yerin karanlıklarında bir tane ya da kuru veya yaş bir şey olmasın ki, apaçık bir kitapta olmasın.” (Enâm Sûresi, 6/59) ayetinin zenginliği ile zengin edildim ben.

Bismillâhi’l-Alîm. “Allah bilir ve sizler bilmezsiniz” (Bakara Sûresi, 2/216) ayetinin ilmi ile ilim öğretildim ben.

Bismillâhi’l-Kavî. “Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra nail olmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kafidir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir” (Ahzâb Sûresi, 33/25) ayetinin gücü ile güçlüyüm ben.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına salât ve selâm eyle. Benim, bu kitabı okuyanların ve bütün müslümanların işlerinde lütfunu nasip eyle. Yâ Rabbe’l-alemîn, âmîn.

Kaynak : Nehru’l-Kadiriyye

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir