Hz. Peygamberin Mahir Olduğu Savaş Aleti Ve Ficar Savaşı

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Muhammed’in Maharetli Olduğu Savaş Aleti:

Ebu Talib, ve amcaları, Abbas ve Hamza gibi Hz. Muhammed’in de savaş araçlarını kullanmak için eğitim alıp talim yapması gerektiğine karar verdiler. Hamza büyük fiziksel güce sahipti, güçlü bir adam olacağı önceden belliydi, iyi bir güreşçiydi ve iyi kılıç kullanırdı.

Muhammed ise ortalama uzunluk ve güçte bir gençti. Okçuluğa özel bir yeteneği vardı ve büyük ataları İsmail ve İbrahim gibi iyi okçu olma yolundaydı. Bu başarıdaki en büyük rol ise gözlerinin keskin oluşuydu: onun Süreyya burcunun on iki yıldızını sayabildiği söylenirdi.

Ficar Savaşı Ve Hz. Muhammed’in Savaşa Katılması:

Haram aylardan birinde başladığı için Ficar Savaşı, Kinane kabilesinden bir adam, Necd’deki Havazin kabilelerinden Amir’in bir adamını öldürmüş ve Hayber kalesine sığınmıştı. Öldürülen adamın kabilesi, Kinane kabilesine saldırdı. Kureyş o sıralarda Kinane ile müttefik durumdaydı. Savaş üç dört yıl sürdü, fakat gerçekte beş günden fazla çatışma meydana gelmedi.

Zübeyr ve Ebu Talib yeğenleri Muhammed’i ilk çatışmalardan birine götürdüler. Onun sadece hedefine ulaşmayan düşman oklarını toplayıp, amcalarına iletmesine izin verdiler. Fakat bunu takip eden çatışmalarda, Kureyş ve taraftarlarının kötü bir durumda olduğu sırada, onun da bir okçu olarak marifetini göstermesine izin verildi.

Arabistan’da Adalet Arayışları:

Kureyş’in ileri gelenlerinin çoğu Suriye’ye gitmiş ve orada Roma imparatorluğunun uyguladığı göreli adaleti görmüşlerdi. Habeşistan’da da savaş etmeden adaleti sağlamak mümkündü. Fakat Arabistan’da suç kurbanı kişinin veya ailesinin hakkını alabileceği, bunlarla karşılaştırabilecek bir kanun sistemi yoktu; ve Ficar savaşının da, kendinden önceki diğer karışıklıklar gibi, birçok zihni bu tür olaylar önleme yolları ve araçlarıyla ilgili düşünceye sevk etmiş olması doğaldı. Fakat bu kez sonuç sadece düşüncelerden ve kelimelerden ibaret kalmamıştı: Kureyş bu tür olayları önlemek için hemen harekete geçmeye hazırdı. Onların bu adalet anlayışları, savaşın bitiminden birkaç hafta sonra Mekke’de meydana gelen bir olayla sınandı.

Hılfül Fudul

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın