Himmet

  Ebu Abdullah el arabiye göre Himmet; kişiyi İstediğini elde etmeğe süren düşüncedir. Kişinin bütün akıl ve iradesini kaplayan bu düşünce matlubdan başka düşünceleri siler. Tıpkı malikin memluke (efendinin,köleye) sahipli gibi bu istek de sahibinin hareketlerini öyle sahip olur. bu sözün anlamı şudur: kişinin himmeti, Sadık ve Halis bir istekle Allah’a yönelirse artık Haktan Başka bir şey düşünmez olan o insan aradığına kavuşmak için kararsız olur. bu tür Himmet sahibi araya başka engeller girmezse çabuk arzusuna kavuşur. 

         Himmetin üç derecesi vardır.

1- kalbi faniye rağbetten korur. bakiye rağbete sürer gevşeklikten temizler Zindeleştirir müridin Allah yoluna azimetle ve şevk ile gitmesini sağlar. 

2- sahibini yaptığı ibadetlere ve işlere sebep ve sonuç aramaktan karşılık beklemekten korur. Eylemlerini sırf Allah rızası için yapan bu Himmet sahibi işlerine karşılık beklemediği gibi onları güvenmez de. Yaptığı ibadet ile cenneti hak ettiğini Allah katında derece aldığını düşünmez gurura Ve Kibre kapılmaz kendisine başkalarından üstün görmez. Bu kimse çalıştığının karşılığını almak isteyen ücret için çalışan bir işçi gibi değildir Onun              ücrette gözü yoktur bütün arzusu mülkün sahibinin sevgisini kazanmaktır ücretini değil.

3- Himmet sahibi haller ve işlemlere de bakmaz. Yani geçirdiği hallere kendisine açılan nurlara takılıp kalmaz Bunları aldanmaz iltifat etmez değer vermez sıfatlardan zaten geçer görünen her halin sıfat tecellisi olduğu bir bildiği için sıfatları düşünüp zatta yok olmayı ister.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın