Hülagû’nun Bağdat Kuşatması

Bağdat Kuşatması (1258)

Bağdat Kuşatması, Büyük Moğol Han’ı Mengü Han’ın emriyle Hülagû Han’ın komutası altında birleşen Moğol ordularının, Abbâsî Halifeliğinin başkenti Bağdat’ı almak için yaptıkları kuşatmadır. Kuşatmadan önce Abbâsî Halifesi Mustasım Billah‘a da elçi gönderen Hülagû, Mengü Han‘ın hükümdarlığını kabul etmesini istemiştir. Halifenin göndermiş olduğu mektupta istekleri reddedilen Hülagû, buna sinirlenerek halifeye hakaret dolu mektuplarla karşılık vermiş, yönetmiş olduğu devleti yıkmak ve kendisini öldürmekle tehdit etmiştir.

Bu kuşatma sonunda başkent Moğollar tarafında ele geçirilerek istila edilmiş, yağmalanmış ve tahrip edilmiştir. Moğol askerleri 7 gün boyunca şehirde bulunanları öldürmüştür. 200 bin ila 1 milyon arasında Bağdatlı’nın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Abbâsî Halifeliği de bu saldırı sonrası yok edilmiştir. Son Abbasi halifesi Müstasım, kanının dökülmesinin uğursuzluk getireceğine inanılarak oğullarıyla beraber bir halıya sarılmış ve ölene kadar atlar tarafından çiğnenmiştir. Şehrin yakılıp yıkılmasından ve halifenin öldürülmesinden dolayı Bağdat, İslam dünyasındaki kültür merkezi özelliğini kaybetmiştir.

İstilanın ardından Hülagû, Şam ve Mısır’ı istila etmek için ordusuyla yoluna devam etmiş ve şehrin yeniden inşa edilmesi için 3.000 Moğol’u geride bırakmıştır. Alâeddin Atâ Melik Cüveynî; Bağdat, Mezopotamya ve Huzistan valisi olarak atanmıştır. Karısı Dokuz Hatun ve maiyetindekilerin büyük çoğunluğunun Nesturi Hristiyan olması sebebiyle Hülagû, katliam sırasında şehirde bulunan Hristiyanların büyük çoğunluğu bağışlamıştır.

Başlangıçta Bağdat’ın düşmesi tüm İslam alemi için büyük bir şok yaratsa da, şehir İlhanlılar‘ın başkenti olmuş, Abbâsî Halifeliği‘nin yıkılmasına ve İlhanlılar Devleti‘nin kurulmasına neden olmuştur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir