Hümeze Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

Hümeze Suresi Hakkında:

Kuranı kerimdeki sıralamaya göre 104. suredir mufassal sureler kısmının 15. grubundaki ikinci suredir dokuz ayettir Mekke’de nazil olmuştur.

Hümeze Suresinin İçeriği:

Bu süre bize; Kafirlerden, onların göreceği büyük azaptan, kafirlerin bazı ana niteliklerini hatırlatıp bize Allah’u Teala tarafından perdelenmelerinin hak ediş sebeplerini bildirir.

Hümeze Suresi ziyan edenlerin niteliklerini ve onların ziyanlarının alametleri de bize belirtir. Önden ve arkadan çekiştirme yaparlar ve mal toplamanın kafirlerin sıfatlarından olduğunu, onların her şeyin burada ve ölümsüzlüğün de malda olduğunu düşünürlerdi bu çeşit insanların göreceği azabı delil getirerek bu düşüncelerle bu işlerin küfürden kaynaklanan bazı düşünce ve işler olduğu açıklamıştır.Müslüman birini yapması halinde kafirlerin ahlakıyla ahlaklanır ve iman ahlakı ile bezenmemiş olur.

Bunlar kendilerinden başka gayret gösterenlerin gayretlerinden dolayı onları ayıplarlar, onlar da eksiklik bulmak ve onları küçümseme tavrı sergilerler, yaratıklara kötü bakmaları nedeniyle hiç kimseden de uyarı kabul etmezler.  Onlar için varsa yoksa sadece mal toplamak, kazanç elde etmek, büyüdükçe büyümek vardır. Bunlara gidilen yolun doğru olmadığı uyarısında bulunulsa kabul görmez. Onlar elde ettikleri malla mutlu oldukları gibi hayatın sadece bu olduğunu düşündükleri için bir hata ve yanlışın içerisine düşerler.

Hümeze suresinin nüzul sebebi:

İbni İshak’tan rivayet olunmuştur ki o der ki: ”Ümeyye b. Halef Hz. Peygamber (SAV)’i gördüğü zaman onu dili ile çekiştirir kaş göz hareketleri yapıp onunla alay ederdi.” Bunun üzerine Allah cc. bu süreyi onun hakkında indirdi.

Bu surenin bazı haberlerde Ümeyye b. Halef bazılarında ise Ahnef b. şuraya diğer bazılarında ise Cemil b. Amir hakkında nazil olduğu bildirilmektedir her halükarda sebebin hususiliği değil Umum göz önünde bulundurmalı. 

Hümeze suresinin meali:

 Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Arkadan çekiştirme yüze karşı ayıplamayı adet haline getirenin vay haline

2- Ki o malı toplayıp onu tekrar tekrar Sayar

3- Malının kendisini ölümsüz kıldığını sanır

4- Hayır andolsun ki o hutameye atılacaktır

5-Hutamenin ne olduğunu Sen bilir misin?

6- O Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir

7- Ki o tırmanıp yüreklerin üstüne çıkar 

8-Bu onların üzerine kapatılacaktır

9-Uzatılmış direkler arasında

Hümeze suresinin fazileti:

  • Hümeze suresinin nazar değmiş bir kimseye 7 kez okunması nazarın kalmasında faydası olur inş.
  • Hümeze suresini iftiraya uğrayan kişi 21 defa okursa iftiradan kurtulacağı umulur inş.

Seyyid Abdülkadir Geylani:

İnsanlar içerisinde halim ve Selim şekilde yaşamalısın onlara karşı davranışlarında her türlü gösteriş ve husumetten uzak durmalısın onlara muhalefetle değil muvafakatla  davranmalısın. Onlara karşı fiillerinde hiçbir nifak ve zorluk olmamalıdır.

Kısacası her şeyde onları kendine tercih etmelisin elinden geldiğinde kendinin değil onların menfaatini gözetmelisin. Zira Unutma ki onların menfaatini tercih edip gözetmen seni hakkın menfaatini ve hakkın tarafını gözetmene ve Hakkı tercih etmene vesile olacaktır. Allah sana güzel davranıyorsa sende insanlara öylece güzel davran ki Muhsinlerden olasın…Abdulkadir Geylani tefsiri s. 532

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın