Hürriyet

Tasavvufi Terim Olarak Hürriyet

İnsanın bağlardan kurtulması bağımsızlığa kavuşmasıdır. İnsan hiçbir mahlukun köleliği altına girmemesi, hiçbir gücün etkisi altında olmaması halidir.

Sağlam ve doğru bir hürriyetin göstergesi Hiçbir eşya arasında fark gözetmeksizin, kalpten çıkarılması dünya varlıkları arasında bir fark görmemektir. Değerli ile değersizin onun için bir olması hakiki hürriyettir. 

Harise, Hz Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem): “Kendimi dünyadan çektim, gözümde dünyanın taşı ile altını bir oldu.” demiştir .

Hürriyet’in hakikati insanın yüce Allah’a tam manasıyla kul olması kulluk şuurunu takınmasındadır. İnsan, Allah’a kullukta samimi olursa, O’ndan başka her şeyin köleliğinden kurtulur.

Hürriyet, yaratılmışlardan hiç kimseye kul köle olmamak manasına gelmesinin yanında dünyaya yönelik bir menfaate veya ahirete yönelik bir beklentiye  girmemek, onlara kul köle olmamak şeklinde de anlaşılmıştır.

Hürriyet, Allaha kullukla ile tamamlanır. Allah’a sadık kul olursan, başkalarının buyruğundan kurtulursun.  

Tasavvuf Büyüklerinin Hürriyet Hakkında Sözleri

Hüseyn İbn Mansur (Hallac): “hürriyete ulaşmak isteyen, kulluğa devam  etsin.” 

Bişr el-Hafi: “ Hürriyetin tadını tatmak ve kulluğun  zahmetlerinden  kurtulmak isteyen, Allah ile kendisi arasındaki sırrını (içini) Temizlesin.” demiştir. Yani kul, içini temizleyip İhlas İle ibadet yapmaya çalışırsa Emir ve neyi Dere uyumak ilk Ülfet ve zahmet olmaktan çıkar zevk olur kolonları yapmakla huzur diğer.

Ebu Ali Dakak: “Dünyaya hür gelen insan yine dünyadan hür olarak çıkmalıdır.” demiştir.

İbrahim Ethem: “Değerli hür, dünyadan çıkmadan önce dünyadan çıkar.” Yani ölmeden önce nefsinin arzularından, hırsından uzak durarak dünyanın tutsağı olmaktan kurtulur.

Yahya İbni Muaz da şöyle demiştir: “Dünya oğullarına cariyeler, kullar hizmet eder. Ahiret oğullarına da hürler, iyiler hizmet eder.” 

Cüneyd-i Bağdadi der ki: “ Arif’in en son makamı hürriyettir.” 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın