Hutbenin Farzları Ve Sünnetleri

Bismillahirrahmanirrahim

Hutbenin Farzları: 

Hutbe; Cuma Namazından önce ve vaktinde okunur. Hutbenin vakti; zevalden sonra ve namazdan öncedir. “Vakit” hutbenin birinci farzıdır. Molla Hüsrev: “Cuma hutbesiz olarak kılınsa veya hatip hutbeyi namazdan sonra okursa veya vaktinden önce edâ etse, Cuma namazı batıl olur” hükmünü zikretmektedir. Hutbenin ikinci farzı Allahû Teâla (cc)’yi zikretmektir.” Hanefi Fukahası; Cuma ayetinde geçen: Allah’ın zikrine koşunuz” hükmünün mutlak bir beyan olduğuna kail olmuştur. Ayrıca Hz. Osman (ra)’dan bu konuda gelen rivayet esas alınmıştır. Hutbede Allahû Teâla (cc)’ya hamd etmek (Yani “Elhamdulillâh” demek) veya tahlil getirmek (yani “Lâ ilâhe illâllah” demek veya tesbih etmek (Yani “Subhanellâh” demek) kifayet eder. Ancak bunların hutbe niyetiyle söylenmesi esastır. İmam-ı Azam (ra)’a göre; hutbe Arapça’dan başka dillerde de okunabilir. İmameyn’in kavline göre; hiçbir özür yokken ve Arapça okuma imkanı da mevcutken, başka dille okunması mekruhtur. Arapça okunması esastır.

Hutbenin Sünnetleri: 

Hutbenin on beş sünneti vardır:

 1. Temizlik, cünup ve abdestsiz olan kimselerin hutbe okumaları mekruhtur.
 2. Ayakta durmak.
 3. Hatibin yönünü cemaate çevirmesi .
 4. Hatibin hutbeden önce “Eûzü billâhi mine’ş Şeytani’r-racim” demesi.
 5. Hatibin hutbesini cemaate duyurması.
 6. Hatibin hutbeye Allahû Teâla (cc)’ya Hamd-ü senâ ile başlaması.
 7. Allahû Teâla (cc)’ya şanına lâyık bir şekilde övgüde bulunmak.
 8. Şehadet kelimelerini okumak.
 9. Resûl-i Ekrem (sav)’e, selât-ü selam getirmek.
 10. Cemaate va’zû nasihatta bulunmak.
 11. Bir miktar Kur’an-ı Kerim okumak.
 12. Allahû Teâla (cc)’ya hamd-ü senâ ve Resûl-i Ekrem (sav)’e selât-ü selamı ikinci hutbede de tekrar etmek.
 13. Müminlere dua etmek.
 14. Her iki hutbeyi de hafif okumak.
 15. İki hutbe arasında oturmak. Zahirü’r rivayede; iki hutbe üç Ayet-i Kerime okuyacak miktarda oturmak sünnettir. Sıracü’l Vehhac’ta da böyledir.

Kaynak: Emanet Ve Ehliyet 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın