Hz. Adem’in Üç Duası

hz ademin duası

1. Dua Türkçe Okunuşu:

Allahümme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhâneke’llâhümme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirîi feinnehu lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente ve tüb aleyye inneke entet-Tevvâbu’r-Rahîm.

Türkçe Meali:

“Allah’ım, Hz. Muhammed’in hakkı ve Onun ailesinin hakkı için Senden isterim. Allah’ım, Seni tespih ve takdis ederim. Sana hamd ederim. Günahlar işledim, nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü günahları ancak Sen bağışlarsın. Tövbemi kabul eyle, çünkü Sen tövbeleri kabul edensin.”

Hz. Adem’in yapmış olduğu bu dua çok önem taşımaktadır. Çünkü bağışlanması için Hz. Muhammed’i ve onun seçkin al ve ashabını şefaatçi istemektedir. Bundan iki hakikat anlaşılıyor: Birisi, kendisinin gayet mütevazi oluşu. Diğeri de Resulullah’ın bütün peygamberlere şefaat edeceğidir. Bu duadan anlaşılan bir mana da, Hz. Adem’in yapmış olduğu hatayı anlaması ve mağfiret olunmasını istemesidir. Zaten en büyük maharet yapılan günahı anlamak ve onun düşmesi için gereken yalvarış ve yakarışı yapmaktır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Günahından tevbe eden günah işlememiş gibidir.” buyurmuştur. Cenab-ı Hak, Hz. Adem’in tövbesini kabul buyurdu. Bakara suresinin 38. ayeti bunu bildiriyor.

2. Dua Türkçe Okunuşu:

(Yamen halakani ve sevvani, ya men razakani ve rabbani, ya men et ‘ameni ve sekani.)

Hz. Adem ‘in bu ikinci duası için, ism-i azam duasıdır diyen bilginler de vardır. Bilhassa bu dua Allah’ın özel isimleriyle yapılmakta ve özlü isteklerde bulunulmaktadır. Yunus Peygamberin tesbihe ait duası da buna benzer. Allah’a tesbihle sığınmak başka önem taşımaktadır. Çünkü tesbih, tevhidden daha önemlidir. Zira tevhid Allah’ı birlemeğe ait. Fakat tesbih, Allah’ı noksan sıfatlardan uzak kılmak ve kemal sıfatlarla onu mevsuf kılmaktır. Onun için bu duada pek çok fazilet vardır. Buna, devam etmekte hem maddi, hem manevi birçok faydalar mevcuttur.

Türkçe Meali:

“Ey beni yaratan ve düzenleyen, ey bana rızık veren ve terbiye eden, ey bana yediren ve içiren.

3.Dua Türkçe Okunuşu:

(Ya men yukallibu’lleyle vennehar, ya men halaka’zzulümati vennur, ya men ce’alezılle vel harur).

Türkçe Meali:

“Ey gece ile gündüzü yaratan, ey karanlıkla ışığı meydana getiren, ey gölge ile harareti icad eden.”

Hz. Adem’in üçüncü duası da çok şümullu bir duadır. Bilhassa kalbin dirilmesini istemesi ve ilahi marifetle dolmasını dilemesi dikkati mucibdir. Marifet nurundan, ilahi bilgiden mahrum olan kalp her şeyden mahrum demektir. İmanla canlanmak, imanla yaşamak ve iman nuru ile ölmek başlıca emelimiz olmalıdır. Bunu bir temenni olarak değil, içtenlikle arzu haline getirmeliyizdir. En büyük devlet imanla ölmektir. İmanın bir ucu bizde, bir ucu Allah’tadır. Bizde olan uç, imanımızı korumak ve onu kuvvetleştirmek için Halik’ımızın yardımını istemektir. Halik’ta olan ucu ise, bize onu nasip etmesi ve bu paha biçilmez cevheri vermesidir.

İmanımızın son nefeste korunması için bu duayı yapmalıyız. Buna aynı zamanda iman duası da deniyor. Müslümanın en nazik anı son deminde olan zamanıdır. Bu bakımdan yararlanmak lazımdır. Ayrıca bu duada merhametsiz kişilerden de Hakka sığınılmakta ve Allah’ın sonsuz yardımları istenilmektedir. Dünya ve ahiretin hayırlı rızıkları istenmek üzere dilekler yapılmaktadır. Her şeye kadir olan Ulu Allah bunları kuluna vermeğe kadirdir. Yeter ki kul istemesini bilsin, yalvarmasının farkında olsun. “Ağlamayan çocuğa meme yok” diye bir darb-ı mesel vardır. Boş tencere kaynasa ne faydası vardır. Bunu insan düşünmeli ve ona göre amellerini ve dualarını yapmalıdır. Yoksa boş yere vakit geçirmenin zamanı değildir. 

Kaynak: BÜYÜK DUA KiTABI, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir